Treball, qualitat de vida i formació, per Rubén Castro

Els i les socialistes afrontarem les grans oportunitats que ens ofereixen les transicions digital i ecològica per continuar millorant el nostre model de treball, amb llocs de feina qualificats, sostenibles i amb més i millors drets per les persones treballadores

En les societats modernes el treball i les seves condicions han estat sempre un aspecte determinant en la qualitat de vida de la ciutadania. El dret a un salari digne, a una prestació d’atur, a la protecció davant un accident professional, a la formació ocupacional, entre altres aspectes, sempre vinculats al treball, són victòries col·lectives històriques que han anat contribuint a la construcció d’una vida digna per les persones. Els avenços en el treball de qualitat, en els drets laborals, tots ells encapçalats pel Partit Socialista, ens han permès caminar cap a una societat més justa i igualitària i en conseqüència més resistent davant les crisis econòmiques.

Els i les socialistes afrontarem les grans oportunitats que ens ofereixen les transicions digital i ecològica per continuar millorant el nostre model de treball, amb llocs de feina qualificats, sostenibles i amb més i millors drets per les persones treballadores. Ara bé, quin és el lloc que ocuparà el treball a les nostres vides? La crisi sanitària de la COVID-19 ha canviat totalment la concepció del treball. Aquest ha de contribuir al nostre propòsit com a persones, ens ha de permetre crear la nostra identitat, satisfer les aspiracions personals i professionals, i poder tenir qualitat de vida. La nostra proposta és transitar cap un sistema social i productiu per a les Illes Balears compatible amb la salut i el benestar humà, alhora que compatible amb la salut dels ecosistemes que ens permeten la vida.

Ens trobem davant la revalorització del temps d’oci i la conciliació de la vida personal i familiar. És per això, que els i les socialistes proposem avançar cap a la sobirania de les persones treballadores sobre el seu temps. Considerem que estem en un moment idoni perquè els i les socialistes tornem a liderar aquest debat sobre la conciliació i la qualitat de vida de les persones treballadores.Amb la finalitat de sumar visions, idees i propostes per a les Illes Balears del futur, el PSIB-PSOE ha iniciat un procés d’escolta i debat en el sí de la Conferència Política 2023.

T’hi apuntes?

Rubén Castro

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed