El Govern d’Espanya continua amb la tramitació del projecte del tramvia de Palma i manifesta la seva preocupació per la voluntat d’aturar-lo expressada per l’Ajuntament

L’Executiu central reitera també el seu compromís amb el projecte de 831 habitatges públics a Son Busquets, que continua endavant amb els estudis topogràfics i geotècnics

David Lucas: “El Govern central està executant aquests dos grans projectes d’habitatge i mobilitat públics i els únics que poden posar-los en risc són els nous responsables de Govern i Ajuntament”

El Govern d’Espanya ha explicat avui l’estat d’execució dels dos grans projectes de mobilitat i habitatge públics que té en marxa a la Ciutat de Palma: el tramvia a la badia de Palma i la promoció de 831 pisos a Son Busquets.

El secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, ha detallat respecte al tramvia de Palma que el projecte està complint tots els terminis previstos i, una vegada inclosos els primers 20 milions d’euros als pressuposts de l’Estat d’aquest any i superada la fase d’exposició pública del Reial Decret, un document que dona tota la cobertura normativa i financera del projecte, ara ja s’està en fase d’informes preceptius de la resta de ministeris com estava previst i sense cap contratemps.

Així mateix, el Govern central ha reiterat el seu compromís amb l’altre gran projecte social a Palma, la promoció pública d’habitatge a Son Busquets, on una vegada ja comprats els terrenys al Ministeri de Defensa, ja es fa feina en els estudis topogràfics i geotècnics necessaris per desenvolupar l’obra. Ja s’han mantingut contactes telefònics amb la nova gerència d’Urbanisme de Cort i la Setmana que ve està prevista una reunió presencial a les oficines del SEPES a Madrid.

El Govern d’Espanya insisteix en el correcte desenvolupament d’ambdós grans projectes a Palma i manifesta la seva preocupació per les darreres declaracions del nou batle de Palma, Jaime Martínez, on sostenia la seva oposició al projecte del tramvia, així com la falta de documentació i pressupost dels projectes, malgrat que són públics i estan consignats.

Des del PSIB-PSOE es demana al batle de Palma i al PP que deixin de dir falsedats respecte a projectes fonamentals per la ciutadania amb l’únic objectiu de fer electoralisme i de desgastar la imatge d’uns governs progressistes que varen ser treballadors, eficaços i nets.

Comments are closed