El Parlament aprova a proposta socialista continuar impulsant la perspectiva de gènere en les polítiques de Cooperació per blindar els drets de les dones

El diputat socialista Joan Ferrer és l’impulsor d’aquesta iniciativa, l’objectiu de la qual és palesar que la crisi sanitària ha afectat més les dones i promoure que la perspectiva de gènere es tengui en compte a l’hora d’elaborar els plans de recuperació

La Comissió d’Assumptes Socials del Parlament ha aprovat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista per impulsar la perspectiva de gènere a les polítiques de Cooperació al Desenvolupament, tant del Govern de les Illes Balears com de l’executiu central, tot amb l’objectiu de blindar els drets de les dones i incorporar l’impacte desigual que la pandèmia ha tengut en les dones, adolescents i nines a l’hora d’elaborar els plans de recuperació.

La Proposició No de Llei, signada conjuntament amb els grups que donen suport al Govern i aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte la ultradreta ha estat impulsada pel diputat socialista Joan Ferrer, qui ha explicat que, segons Nacions Unides, es calcula que set de cada deu persones en situació de pobresa al món són dones.

“Les dones, tot i que realitzen els dos terços del treball en el món i produeixen la meitat dels aliments, només reben un 10% dels ingressos i tenen l’1% de la propietat”, ha explicat Ferrer, alertant que “la discriminació contra les dones i les nines és causa i, al mateix temps, conseqüència de la desigualtat que genera la pobresa; és a dir, la pobresa augmenta la bretxa de gènere i la desigualtat de gènere provoca pobresa”.

A més a més, ha destacat, “la pandèmia està causant estralls entre dones, adolescents i nines”. En aquest sentit, tal com destaca un informe recentment presentat per l’ONU, la Covid-19 podria revertir els limitats avenços que s’han assolit en matèria d’igualtat de gènere i drets de les dones.

“La Covid-19 no és només un desafiament per als sistemes de salut de tot el món, sinó també per als avenços en els drets de les dones i la lluita contra la discriminació i la violència que pateixen”, ha denunciat Ferrer, alhora que ha insistit en el fet que “la igualtat de gènere i els drets de les dones són essencials per superar la pandèmia, recuperar-nos més ràpidament i construir un futur millor i més just”.

És per això que aquesta iniciativa parlamentària insta els executius autonòmic i central a promocionar i blindar els drets de les dones a les accions de Cooperació per al Desenvolupament, mitjançant mesures que pal·liïn l’efecte desigual que la crisi de la Covid-19 està tenint sobre les dones i que promoguin la inclusió d’aquest impacte diferencial en els plans de lluita contra pandèmies i en els plans de recuperació.

Respecte de les Illes Balears, Ferrer ha posat en valor que el IV Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament 2020-2023 de l’executiu autonòmic ja incorpora la perspectiva de gènere i que durant 2019 i 2020, “i amb la col·laboració de l’IB Dona, s’han desenvolupat programes i accions que és necessari que tenguin continuïtat”.

Comments are closed