El Parlament aprova la proposta socialista per reforçar l’educació afectivosexual entre els joves de les Illes Balears

També a proposta socialista, la cambra autonòmica ha aprovat seguir reivindicant al Govern d’Espanya la revisió en el codi penal dels delictes contra la llibertat sexual sobre la base del consentiment expressat en el “si no és sí, és no”

La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposta del Grup Parlamentari Socialista d’impulsar una bateria de mesures per reforçar l’educació afectivosexual entre els joves de les Illes Balears, tant en l’àmbit educatiu com en el familiar, impulsada per la portaveu socialista, la diputada Sílvia Cano.

Tal com ha explicat Cano, citant un estudi científic elaborat pels investigadors de la UIB Carmen Orte i Lluís Ballester sobre la manera com la denominada “nova pornografia” afecta les relacions afectives i sexuals dels joves, estam assistint a un increment la percepció de la pornografia com una “pràctica de risc sense prevenció i entesa com a una activitat sexual de cada vegada més violenta”.

A més a més, de cada vegada es veu una relació més directa entre “la cultura de la pornografia i la cultura de la violació i la dominació”, tal com posa de relleu la Fiscalia en un informe tècnic sobre pornografia i que a més, vincula aquestes qüestions amb l’increment dels abusos sexuals a menors, ha exposat Cano.

D’altra banda, no atura d’augmentar el consum de pornografia entre els joves, que de cada vegada comencen a consumir-ho abans. Així mateix, s’incrementa el consum de vídeos que contenen agressions verbals i violència física o que recreen violacions en grup.

De fet, Cano ha apuntat que són els mateixos professionals mèdics que estan donant la veu d’alarma sobre determinades pràctiques que generen lesions en les joves.

Tot plegat genera “una descontextualització de la sexualitat en ple procés maduratiu dels joves i en el desenvolupament de la seva identitat, provoca canvis en les relacions interpersonals i afecta la igualtat d’oportunitats entre homes i dones”, atès que es reforcen els rols de control sobre la dona, l’únic paper de les quals en aquesta “nova pornografia” és “estar al servei sexual de l’home, reforçant un model de sexualitat patriarcal que està lluny de la societat lliure i igualitària que volem”.

Per això, el GPS proposa que s’analitzi de manera acurada què està succeint amb aquest fenomen per poder establir estratègies que fomentin entre els joves altres tipus de sexualitat.

PNL sobre el consentiment sexual i el “si no és sí, és no”

La Comissió també ha aprovat una segona Proposició No de Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista per instar el Govern d’Espanya a revisar la normativa pel que fa referència al consentiment sexual “essent l’element determinant del delicte aquest consentiment, expressat en el “si no és sí, és no”.

La proposta es va registrar abans de la pandèmia i d’aleshores ençà s’ha avançat en aquest sentit, ja que s’ha iniciat la tramitació parlamentària de la Llei Orgànica de Llibertat Sexual, la qual cosa la portaveu socialista ha valorat molt positivament.

No obstant això, Cano ha insistit “en la necessitat de la coeducació per anar al bessó del problema, que és la igualtat d’oportunitats, una sexualitat lliure i consentida i evitar conductes d’agressions sexuals, particularment cap a les dones, que són les grans perjudicades”.

És per aquest motiu que la PNL reitera a l’executiu central la necessitat de revisar el Codi Penal.

Comments are closed