El Parlament aprova per unanimitat una iniciativa socialista per exigir als zeladors sanitaris una formació especialitzada per poder exercir la seva professió

Enric Casanova: “Durant la darrera situació sanitària derivada de la COVID-19 es va posar de manifest  la importància de la feina que realitzen els zeladors dels centres de salut i hospitals i la necessitat de que tinguin una formació específica per l’atenció dels malalts”

La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per instar al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya que estableixin una formació específica i especialitzada per als zeladors sanitaris, així com coneixements tècnics i concrets per tal de poder exercir la seva professió.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista, Enric Casanova, impulsor de la Proposició No de Llei que també signen els grups que donen suport al govern i que ha estat consensuada amb la Federació de Serveis Públics d’UGT, ha explicat que “entre els serveis de Salut es troben altres serveis com els treballadors que realitzen funcions de caràcter híbrid i que serveixen de connexió entre el personal administratiu i sanitari”.

El socialista ha incidit que “per poder accedir a les places de zelador sanitari, normalment no es demana cap altre requisit que ser major de 16 anys i tenir certificat d’escolaritat o títol d’ESO”. Fet que fa, segons Casanova, que “la incorporació d’aquests professionals no tengui cap altre requisit de caràcter tècnic”.

A més a més, Casanova ha esposat que “durant la pandèmia de la COVID-19 s’ha posat de manifest la importància de la feina que realitzen els zeladors dels centres de salut i hospitals i la necessitat de que tinguessin una formació específica i concreta per l’atenció dels malalts COVID, però també per realitzar la seva feina sense exposar-se a cap perill”.

D’aquesta manera, la iniciativa insta al Govern de les Illes Balears a establir les competències mínimes necessàries per poder desenvolupar la professió de zelador sanitari, així com els coneixements tècnics i concrets que han d’assolir els treballadors per al desenvolupament d’aquesta professió.

També, la Proposició No de Llei insta al Govern de l’Estat a iniciar les tramitacions necessàries per poder oferir formació de la professió de zelador sanitari als centres educatius de les Illes Balears, així com possibles qualificacions i certificacions de professionalitat.

Per últim, la iniciativa insta al Govern de les Illes Balears a iniciar les actuacions per incloure, dins de la seva oferta formativa, processos d’acreditació professional per la consolidació de competències específiques per als zeladors sanitaris.

Recursos addicionals

Comments are closed