El Parlament de les Illes Balears aprova per unanimitat la proposta socialista per garantir els drets laborals dels treballadors i treballadores de Correus

El Grup Socialista ha portat al Parlament Balear una Proposició No de Llei una petició de diferents sindicats de treballadors i treballadores de Correus

El Partit Socialista ha exposat a la cambra autonòmica les demandes dels sindicats UGT i  CCOO, defensant la qualitat del Servei Públic de Correus. La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquesta proposta amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris.

La diputada del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Carbonero, ha exposat que “avui debatem una proposta important, volem garantir les condicions i els drets laborals de tots els treballadors i treballadores d’una empresa pública tan important com és Correus. No es pot reduir la qualitat del servei, per això s’han de tenir en compte els drets laborals de la gent que fa feina a l’empresa pública”.

Per tant, la Proposta No de Llei impulsada pel Grup Socialista, insta el Govern de l’Estat a definir una posició de defensa del servei postal públic i els seus compromisos amb el futur de Correus com a empresa capdavantera del sector públic.

A més, amb aquesta proposta es volen garantir els compromisos de finançament per a la prestació dels serveis postals a tots els ciutadans i ciutadanes i que permetin a la comunitat de les Illes Balears complir els paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte exercici de la prestació dels serveis postals, i assegurant que tots els ciutadans i ciutadanes rebin el repartiment de correspondència a cinc dies a la setmana, tal com determina la Directiva Postal Europea.

Per últim, s’insta el govern estatal a cobrir els llocs de feina estructurals suprimits a les Unitats de Repartiment de les Illes Balears, necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania. També es reclama mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou treballadors i treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances.

Comments are closed