El Parlament de les Illes Balears aprova una iniciativa socialista contra la discriminació del col·lectiu LGTBI al món rural i esportiu

També, ha donat llum verda a la Proposició No de Llei socialista per instar al Govern de l’Estat a crear un Pla de Prevenció i Erradicació del Maltractament a les Persones Grans

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que insta al Govern de les Illes Balears a promoure i difondre les bones pràctiques esportives i a assegurar la lliure participació i la igualtat d’oportunitats del col·lectiu LGTBI, així com desenvolupar estratègies de visibilització en els entorns rurals per tal d’evitar casos de discriminació de les persones LGTBI.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista, Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa que també signen els grups que donen suport al govern, ha expressat que “l’objectiu és donar suport a tots els esportistes que pertanyen al col·lectiu LGTBI que han aprofitat la circumstància de la seva notorietat pública per manifestar públicament la seva pertinença al col·lectiu LGTBI o per denunciar situacions d’agressions o LGTBI fòbiques”.

Ferrer ha exposat que “en el cas de les Illes Balears tenim a Marc Tur, un atleta que va competir en els Jocs Olímpics de Tokio, que ha manifestat públicament la seva orientació sexual i ha aprofitat la seva rellevància a l’esfera pública per poder denunciar que ‘ja es podrien acabar d’una vegada totes les agressions que sofreixen el col·lectiu LGTBI’ i que puguin servir per a joves que encara estan patint bullying a les xarxes socials, escoles o els seus entorns més immediats”.

També, el socialista ha subratllat que “aquesta iniciativa es completa amb la problemàtica que pateixen les persones LGTBI al món rural, ja que en moltes ocasions en municipis petits les persones del col·lectiu són considerades la gai o la lesbiana del poble”, i hi ha afegit que “fins i tot la discriminació arriba a què no puguin viure plenament la seva orientació sexual i hagin hagut de partir a les ciutats fent un exili urbà”.

Aprovada la iniciativa per prevenir el maltractament de les persones grans

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que insta al Govern de l’Estat a elaborar un Pla de Prevenció i Erradicació del Maltractament a les Persones Grans que abordi tots els tipus de maltractaments en els entorns en què es produeixen, tenint en compte l’enfocament de gènere, situacions de discapacitat o dependència.

També, la iniciativa socialista impulsada pel diputat Joan Ferrer insta al Govern d’Espanya a elaborar i mantenir un Registre Estatal unificat i una Estadística actualitzada completa i fiable que ofereixi informació sobre els casos de maltractament a les persones grans, desglossats pels diversos entorns en què es produeixen i tenint en compte l’enfocament de gènere, així com les situacions de discapacitats o dependència.

La PNL insta al Govern de les Illes Balears en col·laboració amb Consells Insulars, Ajuntaments i entitats del sector privat, a implantar sistemes d’anàlisis de dades per tal d’analitzar el maltractament vers les persones grans; així com garantir una vida digna, independent i participativa dins la nostra societat, respectant el dret de les persones majors a decidir com volen que sigui el seu procés d’envelliment.

Finalment, la proposta socialista insta al Govern d’Espanya a impulsar una Llei Estatal Integral de Protecció dels Drets de les Persones Majors que garanteixi una vida digna, independent i participativa dins la nostra societat, respectant el dret de les persones majors a decidir com volen que sigui el seu procés d’envelliment.

Comments are closed