El Parlament insta al Govern d’Espanya a derogar els visats d’or per a inversors, a proposta socialista

La proposta socialista insta al Govern d’Espanya a tornar a la tramitació ordinària pel que fa als permisos de residència i treball a Espanya

La Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, signada també per Més per Mallorca, per instar al Govern d’Espanya a derogar els visats de residència per a inversors, anomenats “visats d’or”.

Tal com ha denunciat la diputada socialista Mercedes Garrido, “ara fa 6 anys el ministre Cristóbal Montoro va crear, amb l’excusa de pal·liar els efectes de la crisi”, la fórmula de permisos automàtics de residència a inversors estrangers que adquirissin habitatges de més de 500.000”.

Una mesura que, segons Garrido, “no ha suposat cap meravella per a les arques de l’Estat, ja que només ha comportat 900 milions d’euros de beneficis”, tenint en compte que “és una mesura atractiva per a fortunes de dubtosa procedència i fa una simplificació indecent dels permisos de residència, la qual cosa suposa un greuge amb les persones sense recursos econòmics”.

A més a més, Garrido ha insistit en què “aquests visats d’or també suposen un element d’especulació sobre el nostre mercat d’habitatge”, per la qual cosa “sol·licitam que es revisi la idoneïtat dels visats d’or i es derogui la seva tramitació, tornant a la tramitació ordinària pel que fa als permisos de residència i treball a Espanya”.

Finalment, la proposta també contempla traslladar aquests acords a diferents organismes com la FELIB,  la FEMP,  la conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors de les Illes Balears i el Ministeri d’Hisenda.

Comments are closed