El PSIB-PSOE aposta per reforçar “tot el que estigui al nostre abast per evitar posar els menors en risc”

Sílvia Cano ha defensat la necessitat d’insistir en” la prevenció per part de les institucions de conductes abusives als centres, l’actuació davant d’aquestes conductes, la necessitat de reformar l’actuació policial i de fiscalia, la prevenció de conductes socials i sexuals de risc i posar el focus en el sistema prostitucional”

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, ha defensat la necessitat de “repensar i reforçar tot el que estigui al nostre abast per evitar posar els menors en risc, reforçant protocols i coordinació interinstitucional i fomentant el canvi cultural i educatiu en les relacions socials, sexuals i afectives per prevenir abusos i violacions”.

Durant la compareixença de la consellera d’Afers Socials a la Diputació Permanent del Parlament, Cano ha conclòs que “hi ha hagut tolerància zero per part del Govern amb les conductes inapropiades als centres de menors, apartant els treballadors dels joves amb conductes inadequades, acomiadant-los com a sanció disciplinària i derivant a la justícia els diferents casos”.

Pel que fa als abusos a menors, Cano ha avançat que “pel Grup Parlamentari Socialista la protecció dels menors està per damunt qualsevol altra consideració”, per la qual cosa ha oferit la col·laboració dels socialistes “per abordar qualsevol acció política de forma serena i rigorosa”.

En aquest sentit, la portaveu socialista ha criticat que “en temps de populismes és molt fàcil assenyalar solucions simples a problemes complexes, com ridiculitzar l’IBDona, les diferents institucions i el moviment feminista”.

Per això, Cano ha considerat fonamental “escoltar als professionals, a les entitats i als joves extutelats per intentar dimensionar aquesta qüestió”; per la qual cosa ha anunciat que “nosaltres no contribuirem a l’estigmatització dels joves que estan als centres de menors perquè per això està l’extrema dreta a l’hora d’assenyalar als menors no acompanyats”.

De manera propositiva, Cano ha apostat per “la prevenció per part de les institucions de conductes abusives als centres, l’actuació davant d’aquestes conductes, la necessitat de reformar l’actuació policial i de fiscalia, la prevenció de conductes socials i sexuals de risc i posar el focus en el sistema prostitucional”.

En aquest sentit, la portaveu socialista ha explicat que “a nosaltres ens preocupa com reforçar mecanismes institucionals per garantir la seguretat dels joves als centres, millorar la formació dels professionals i la prevenció social de conductes de risc que alguns grups parlamentaris ridiculitzen”.

Finalment, Cano ha recordat que “els partits que han gestionat centres de menors saben perfectament la dificultat que comporta”, insistint en què el PP també ha estat al capdavant d’aquests centres.

Comments are closed