El PSIB-PSOE celebra l’aprovació de la Llei dels Consells Insulars al Ple del Parlament, que permetrà dotar de més autonomia a aquestes institucions

Damià Borràs: “Aquesta Llei de Consells Insulars permetrà a cada Consell Insular complir amb molta més eficiència i eficàcia les seves funcions”

El Grup Parlamentari Socialista ha celebrat l’aprovació de la reforma de la Llei dels Consells Insulars, que ha sortit endavant amb el suport de quasi tots els grups parlamentaris, a excepció de VOX. Aquesta modificació, 22 anys després, permetrà als Consells Insulars gaudir d’una major autonomia

Així, el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Damià Borràs, ha expressat que “les illes aïllades són incompatibles amb les societats modernes. Per això, no s’entén la realitat de les Balears sense els Consells Insulars que són els governs de cada una de les illes i, a la vegada, una cogovernança amb el govern de les Illes Balears”

Borràs ha afegit que “des del naixement fins a la jubilació, estam acompanyats per algun servei dels Consells Insulars a les Balears. Amb la Llei dels Consells Insulars ens unim en la diversitat, en la cohesió social, la pluralitat i en el benestar a totes les Illes”.

“Els governs dels Consells seran, a partir d’ara, més govern; amb un President i un Consell Executiu reforçats. A més, l’oposició tindrà uns millors instruments per a exercir la seva funció de control democràtic. El diàleg amb els Ajuntaments tindrà uns canals més eficients. El suport jurídic i tècnic als municipis s’articularà d’una manera més ordenada i eficient” ha destacat Borràs.

El diputat socialista ha comentat “l’agilització i la modernització dels serveis dels Consells Insulars suposarà un benefici per les ciutadanes i els ciutadans. A més, suposarà una major transparència i una major capacitat d‘organització dels Consells i del seu sector instrumental”.

Per la seva banda, el diputat socialista per Formentera de la coalició GxF-PSIB-PSOE, Antonio Sanz, ha posat en valor que “aquesta llei és especialment important per Formentera. Al 2007 es va constituir el Consell de Formentera, avui, amb aquesta llei es reconeix oficialment la seva existència, ja que en l’anterior Llei tan sols estava referenciar el Consell d’Eivissa i Formentera”.

Sanz ha conclòs “els objectius d’aquesta Llei han estat aprofundir l’autonomia insular, molt important per a Formentera. A més, establir una nova tècnica jurídica i regles fonamentals d’organització, funcionament i règim jurídic per a tots els Consells de les Illes Balears”.

Comments are closed