El PSIB-PSOE denuncia que el PP abandona el Raiguer i el Pla de Mallorca

L’ampliació de l’IES de Sineu, la reforma del CEIP Pere Rosselló i Oliver d’Alaró, l’inici de les obres de l’ampliació del parc de Bombers d’Inca, o l’adequació final de l’Ecomuseu es Molinar de Montuïri, entre les principals proposta d’esmena dels socialistes als pressupostos de la CAIB i del Consell de Mallorca.

El Raiguer i el Pla de Mallorca no disposen d’inversions previstes de qualitat segons els projectes inicials de pressupostos del Consell de Mallorca i del Govern ce les Illes Balears. És per això que els grups socialistes al Consell i al Parlament han inclòs un paquet d’esmenes als pressupostos respectius per afavorir el repartiment equitatiu i racional de la inversió en infraestructures bàsiques per a tot el territori, per garantir la igualtat d’oportunitats de tots.

Era necessari corregir l’absoluta deixadesa de PPVOX a Mallorca en matèria educativa, si tenim en compte les xifres proposades en els projectes de pressupostos de 2024. A Sineu els socialistes proposen disposar 100.000 euros en una partida inicial que posi en marxa la necessària ampliació de l’Institut de la localitat, que dona servei a alumnes dels municipis de veïnat. A Alaró, l’edifici de primària del CEIP Pere Rosselló Oliver va ser inaugurat en temps de la Segona República, com a Escola Graduada. A dia d’avui segueix essent un edifici plenament operatiu, però es fa necessari seguir fent-t’hi adequacions per la qual cosa els socialistes proposen sumar 1,2 milions d’euros al pressupost CAIB 2024.

A Montuïri també es proposa la millora del CEIP Joan Mas i Verd, amb la dotació d’un nou gimnàs, pel qual es consignen 405.000 €. Des del Consell de Mallorca també s’ha proposat donar funcionalitat a l’edifici de l’Ecomuseu es Molinar del mateix municipi, amb una dotació de 250.000 € que haurien de servir per acabar una obra fora d’escala i que mai ha pogut ser aprofitada pel teixit cultural i associatiu del poble.

A Inca, el Consell també ha previst incrementar l’operativitat dels Bombers de Mallorca, amb l’ampliació del Parc de la carretera d’Alcúdia, completant l’acció duta a terme al respecte durant la passada legislatura, amb l’adquisició d’un solar annex a l’actual instal·lació.

Marratxí hauria de comptar amb un pavelló esportiu capaç d’allotjar esdeveniments de gran nivell, a disposició dels equips d’elit de Mallorca. Un projecte que estava ja en marxa a finals de la passada legislatura, i que els socialistes del Consell recuperen ara via esmena al pressupost davant la passivitat de l’actual equip de govern PPVOX. Per aquest tema es preveu una dotació pressupostària de 5 milions d’euros.

Així mateix, diversos municipis del Raiguer i del Pla, tots ells amb estació de la línia ferroviària que connecta Palma amb Sa Pobla i Manacor, es poden veure beneficiats de l’esmena socialista plantejada al pressupost 2024 del Consell de Mallorca per dotar amb 5 milions d’euros el Pla d’Aparcaments Dissuasius, que es va posar en marxa durant la passada legislatura, i que ara PPVOX no dona  continuïtat, en apostar per un model de mobilitat basat en la contaminació, el vehicle privat i l’ampliació de l’asfalt a les vies d’alta capacitat de Mallorca.

Les esmenes dels socialistes als pressupostos CAIB i Consell de Mallorca 2024 venen a suplir les enormes mancances estructurals detectades en els dos documents, uns pressupostos totalment decebedors que denoten un nul coneixement de les necessitats reals de la societat de l’illa i una incapacitat de gestió que deixen a la llum la manca de projecte de la ultradreta en el poder, que dedica els pressupostos en exclusiva a mantenir un pacte de govern a canvi de donar compliment a les dèries ideològiques en contra de la llengua catalana, negant el canvi climàtic o la violència masclista contra les dones.

Totes aquestes esmenes han estat rebutjades per PP i Vox.

Comments are closed