El PSIB-PSOE donarà suport al projecte de llei d’agilització administrativa i impuls a l’economia per ser “cabdal per a la recuperació de les Illes Balears”

Garrido ha recordat que amb aquest projecte de llei s’incentivaran els sectors “que més poden estirar a l’hora de posar en marxa la nostra economia” i amb el qual es generaran 31.000 llocs de feina i mobilitzaran 3.500 milions d’euros

El Grup Parlamentari Socialista ha anunciat el seu suport a l’aprovació demà, en el ple del Parlament, del Projecte de Llei del Decret 8/2020, una llei “cabdal per a la recuperació, amb la qual incentivarem els sectors que més poden estirar a l’hora de posar en marxa la nostra economia i que té l’objectiu de generar 31.000 llocs de feina i mobilitzar 3.500 milions d’euros”, tal com ha expressat la diputada Mercedes Garrido.

Garrido ha explicat que durant la tramitació parlamentària s’han millorat aspectes tècnics i incorporat al text esmenes dels grups parlamentaris, fent èmfasi en el fet que “surt una llei reforçada i consensuada que permetrà accelerar la recuperació econòmica”, però que, no obstant això, no hi haurà “canvis substancials respecte dels aspectes essencials aprovats en maig”.

Així, una de les modificacions destacades afecta la declaració responsable, que quedarà matisada tenint en compte els efectes pràctics d’un instrument com aquest perquè funcioni i s’apliqui.

Pel que fa a la modernització dels hotels, la socialista ha explicat que les modificacions incorporades en el text incrementen l’autonomia insular, permetent que siguin els consells -a Menorca, Eivissa i Formentera- i el Govern -a Mallorca- els que decideixin si permeten ampliar fins al 10% o fins al 15%.

En aquest sentit, Garrido ha recordat que el text només contempla intervencions per adaptar les instal·lacions a les mesures de seguretat i altres necessitats derivades de la COVID-19 o per fer millores en eficiència energètica, però en cap cas per incrementar places hoteleres.

Pel que fa a la possibilitat de canvis d’ús dels edificis hotelers, també s’incrementa l’autonomia municipal, ja que els ajuntaments hauran d’emetre un informe sobre els efectes de l’increment residencial en les zones afectades.

El text, així mateix, incorporarà una disposició transitòria perquè els projectes que s’hagin presentat entre l’aprovació del decret i la llei es regeixin per la redacció inicial del decret, amb l’objectiu de donar seguretat jurídica.

També, i a proposta socialista, s’ha introduït una millora perquè Emergències pugui donar suport a les policies locals en els controls de les restriccions per aturar la pandèmia i així alliberar-les de la pressió que aquestes tasques els poden suposar.

En darrer terme, s’ha modificat la Llei de Ports perquè sigui Ports de Balears qui faci el control de la posidònia, tal com va implementar el decret de Posidònia en el seu moment, i perquè sigui més exhaustiu i directe, atès que “Ports ja compta amb els mitjans materials i humans per fer-ho”.

Respecte d’això darrer, la socialista ha recordat que s’han incorporat tot un seguit d’esmenes que “milloren el text amb un major control ambiental d’activitats i diverses actuacions que es puguin fer a determinats llocs, i que donen al decret un caire molt més sostenible”.

Evolució de la pandèmia a les Illes Balears

D’altra banda, la portaveu parlamentària, Sílvia Cano, ha valorat molt positivament els resultats de les restriccions a barris de Mallorca i Eivissa, destacant que “la disminució dels contagis demostra que les mesures són necessàries i eficaces”.

Així mateix, ha posat en valor les accions d’intervenció comunitària en aquestes zones, que han posat en marxa les Balears i no altres comunitats autònomes, i les quals “s’han demostrat clau perquè les restriccions funcionin”.

La socialista també ha volgut destacar l’inici de curs “tranquil i segur a les Illes”, emfasitzant especialment “l’eina pionera de les substitucions exprés” i recordant la inversió en educació que ve fent el Govern de les Illes Balears des de 2015.

Dues qüestions, aquestes darreres, que, a parer de la portaveu, “desmunten l’actitud destructiva del senyor Company i fan pensar que treballa més per als negacionistes que per aturar l’expansió del virus, demanant l’ajornament de l’inic de curs, qualificant de màrqueting mesures que s’han demostrat fonamentals per aturar els brots i carregant contra les polítiques de 0-3 anys”.

En aquest sentit, Cano ha recordat al PP que la previsió del Govern és crear més de 1.000 places d’educació 0-3 anys i reconvertir-ne 664 abans de 2023, tot plegat amb un increment enguany del pressupost del 15% en primera infància”.

“El que és un fet objectiu és que sempre que s’ha millorat la xarxa 0-3 anys a Balears ha estat amb governs socialistes”, ha posat de relleu la portaveu, recordant alhora que la previsió pressupostària del PP per a aquestes polítiques “va ser de 0 euros”.

Reactivació del turisme

Finalment, la portaveu socialista, coincidint amb la commemoració ahir del Dia Mundial del Turisme, ha volgut recordar el compromís adquirit fa pocs dies pel Secretari d’Estat de Turisme per establir corredors segurs a les Illes “quan la situació ho permeti” i per aconseguir fons europeus per reactivar l’economia.

“Aquests fons són una aposta seriosa del Govern d’Espanya, que arriba després del Pla d’Impuls al Turisme del mes de juny i del Pla Pilot per al Turisme Internacional a les Illes Balears, el qual va fer possible que fóssim la Comunitat Autònoma que més turistes va rebre el mes de juliol”, ha explicat Cano.

Un seguit de mesures que es fan tan necessàries com l’allargament dels ERTO, que els socialistes esperen que es “pugui arribar a un acord aquesta setmana”, sempre tenint en compte que els fixos discontinus “sí que estan protegits fins al mes de desembre, gràcies al fet que el Govern d’Espanya ha tengut en compte l’especificitat de les nostres illes”, ha remarcat Cano, recordant que “la nostra prioritat són els milers de treballadors que estan en una situació d’incertesa”.

Comments are closed