Aprovat el projecte de llei de reactivació econòmica amb el qual “donam una resposta a la crisi molt diferent de l’anterior”

Mercedes Garrido ha celebrat l’aprovació de la llei, amb la qual “mantenim l’equilibri entre continuar en la línia de la diversificació econòmica i apostar per nous sectors productius i incentivant aquells que en aquests moments estan preparats per crear llocs de feina de forma immediata”

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat el projecte de Llei de Reactivació Econòmica, amb el suport del Grup Parlamentari Socialista.

La diputada Mercedes Garrido ha explicat que “tot i que ens hauríem pogut evitar la tramitació del decret llei 8/2020 com a projecte de llei, hem pogut millorar el text inicial amb les aportacions de tots els grups polítics, recollint el sentit de moltes de les esmenes presentades per l’oposició i acceptant-ne a més a més, el 35%”, per la qual cosa, a criteri de la socialista, surt una llei consensuada.

Segons ha defensat Garrido, amb aquesta llei es dóna una resposta a la crisi “molt distinta de la que es va donar a l’anterior, amb mesures per rescatar persones, treballadors i el teixit productiu del país, amb un impacte directe de 31.000 llocs de feina i una mobilització de 3.500 milions d’euros”.

Una llei que per a la diputada socialista “manté l’equilibri entre continuar en la línia ja iniciada fa estona de diversificació econòmica i l’aposta per nous sectors productius, amb la incentivació d’aquells sectors que en aquests moments estan preparats per generar llocs de feina de forma immediata i que no depenen de l’acció exterior, com és el sector de la construcció i de la modernització de les nostres instal·lacions turístiques”.

De fet, Garrido ha apuntat que “aquest projecte de llei fa passes cap a la diversificació econòmica, incentivant les inversions relacionades amb les energies renovables o amb la implementació d’indústries relacionades amb la ciència, la investigació i la recuperació del teixit industrial dels nostres pobles”. Ara bé, la socialista ha advertit que “la diversificació del model econòmic no és immediata”.

D’aquesta manera, Garrido ha avançat que “hem matisat l’abast de la declaració responsable, adaptant-la a la resta de legislació autonòmica sobre aquesta matèria i alhora convertint-la en un instrument que serà molt més eficaç i clar en la seva aplicació per part de ciutadans, empreses, arquitectes, ajuntaments  o tècnics municipals”. Per a Garrido, “és un molt bon instrument d’agilització administrativa i reactivació econòmica”.

La llei també incrementa les facultats inspectores a Turisme per tal de lluitar amb més i millors eines contra les activitats turístiques il·legals, introduint el fet que no es pugui canviar la titularitat de les autoritzacions d’estades turístiques en habitatges fins que no s’hagin abonat les sancions damunt elles.

Però per a la diputada socialista les modificacions més importants són les introduïdes pels grups que donen suport al govern, i per les quals, per exemple “es contempla que es puguin prendre mesures extraordinàries en matèria de personal funcionari d’inspecció a la Direcció General d’Emergències i Interior per tal de poder donar suport a les policies locals en els controls de les restriccions per aturar l’expansió del virus”, de manera que “es podrà alliberar a les policies locals de la pressió de feina que les mesures els hi poden suposar”.

Pel que fa a les obres de modernització als establiments hotelers, Garrido ha recordat que “la redacció inicial de l’article preveia que es podrien ampliar fins a un 15% i que els Consells Insulars podien decidir davallar d’aquell 15%”. L’actual redacció, ha concretat la diputada socialista, no varia pràcticament en res el sentit de l’article, però permet incrementar l’autonomia insular, de manera que “de forma general es permetrà ampliar fins a un 10% i els Consells Insulars en el cas de Formentera, Menorca i Eivissa, i el Govern en el cas de Mallorca, podran apujar fins a un 15% o davallar del 10% aquesta ampliació”.

En qualsevol cas, són obres per a adaptar els establiments a les restriccions sanitàries i per a millorar l’eficiència energètica i en cap cas suposen un increment de places turístiques.

Pel que fa al canvi d’ús dels establiments hotelers obsolets, Garrido ha criticat que el PP “volia recuperar la Llei Delgado que tants de problemes ha ocasionat, de manera que aquest canvi d’ús es pogués estendre a totes les zones turístiques, la qual cosa ocasionaria tancaments”.

En qualsevol cas, la diputada del Grup Parlamentari Socialista ha insistit en què “la feina que s’està fent des de l’àmbit públic i privat donarà els seus fruits i permetrà reactivar les Illes Balears, amb un model econòmic més fort, modern i equilibrat, amb una societat més justa i cohesionada, per a la qual cosa haurem contribuït amb aquest projecte de llei”.

Comments are closed