Unanimitat amb la proposta socialista que demana al Govern d’Espanya mesures per als propietaris de béns immobles

La Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa dels socialistes per tal que els propietaris paguin els seus imposts només amb relació als mesos de lloguer cobrats, per mor de la COVID-19.

La Comissió d’Hisenda i Pressuposts ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per tal de defensar els drets dels propietaris de béns immobles damunt la renda a cobrar.

L’encarregada de la iniciativa, la diputada socialista Maria Antònia Truyols, ha explicat que “la crisi sanitària ha acabat provocant una crisi econòmica i social que afecta a tots els àmbits, també en el pagament de lloguers, tant en el cas de l’arrendatari com del propietari”.

D’aquesta manera, Truyols ha reconegut que “tant des del Govern d’Espanya com des del Govern de les Illes Balears s’han posat en marxa una sèrie de mesures de suport als arrendataris que no han pogut pagar el seu lloguer durant els mesos de la pandèmia, però no hem vist mesures per defensar els drets dels propietaris sobre el lloguer que no estan cobrant”.

En aquest sentit, la diputada socialista ha argumentat que “la tributació a l’IRPF, a l’IVA i a l’Impost de Societats té una sèrie de repercussions damunt la factura fiscal dels propietaris, per la qual cosa quan hi ha un impagament d’un lloguer, el propietari ha de computar a l’IRPF les rentes, independentment que les hagi cobrades o no”.

Per això, la iniciativa socialista proposa canviar el criteri d’imputació, de tal manera que s’acabi pagant l’IRPF damunt la renda cobrada i no damunt la renda generada encara que no hagi estat cobrada. El mateix passa amb l’IVA o l’Impost de Societats en el cas dels negocis.

Per tot plegat, la iniciativa aprovada demana al Govern d’Espanya  que, per mor de la COVID-19, “s’acabin computant les rentes en el moment en què es cobrin, aplicant el criteri de caixa en lloc del criteri de meritació”.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Comments are closed