El PSIB-PSOE impulsarà a tots els ajuntaments de les Illes mocions contra la prostitució i el tràfic de dones, nines i nins amb fins d’explotació sexual

El 23 de setembre es commemora el Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, nines i nins

El PSIB-PSOE impulsarà mocions contra la prostitució i el tràfic de dones, nines i nins amb finalitats d’explotació sexuals a tots els ajuntaments de les Illes, amb l’objectiu d’instar els consistoris i el Govern a reforçar les mesures per lluitar contra “aquesta pràctica estesa per tot el món que és una de les manifestacions més extremes de la desigualtat de les dones”, ha exposat la secretària d’Igualtat del PSIB-PSOE, Sílvia Cano.

Específicament, amb aquestes mocions s’instaran els governs municipals a reforçar els serveis per donar cobertura integral (legal, psicològica, sanitària, d’inserció sociolaboral…) a les víctimes de tràfic i a dones en situació de prostitució, com també a establir les mesures que facin falta per dissuadir el consum de prostitució i evitar la publicitat d’aquests serveis.

Així mateix, les mocions demanaran al Govern que, dins les seves competències, continuï oferint suport a les víctimes i sensibilitzant la població contra el consum de prostitució i sobre la imatge vexatòria de les dones, com també a perseguir la delinqüència organitzada dedicada a aquesta activitat.

Un seguit de mesures que la moció també demanarà que es facin estrenyent la col·laboració amb les organitzacions i els col·lectius que presten serveis d’assistència a les víctimes.

“La prostitució i el tràfic amb fins d’explotació sexual són una de les cares més cruels de la feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les dones, ha destacat Cano alhora que ha recordat que el sofriment s’ha agreujat per mor de la pandèmia.

Suport a les víctimes durant l’Estat d’Alarma

Precisament, durant l’Estat d’Alarma es va constatar com, només a les Illes Balears, prop de 500 dones en situació de prostitució foren expulsades dels establiments on, a més d’exercir la prostitució, hi tenien la seva residència, la qual cosa les deixava en una situació més vulnerable encara.

Per atendre les seves necessitats bàsiques, el Govern va ampliar la Renda Social Garantida per donar-les cabuda i va cedir tres pisos a l’entitat Casal Petit per a aquestes dones, a més d’oferir-les atenció psicològica.

També els consells insulars varen facilitar a aquestes dones alternatives residencials, algunes de les quals encara es mantenen. En el cas del Consell de Mallorca, es posà en marxa un servei d’acollida urgent que ha atès una mitjana de 30 dones cada mes.

Cal recordar també que la llei autonòmica d’Igualtat considera les víctimes de tràfic com a víctimes de violència masclista i que el 2019 es va aprovar el Pla autonòmic de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb fins d’Explotació Sexual, dotat amb 2,8 milions d’euros per garantir la protecció, la recuperació i la integració social, psicològica i laboral de les dones en situació de prostitució.

Per l’abolició de la prostitució

“El PSIB-PSOE sempre ha defensat que la igualtat entre homes i dones no serà real mentre es comprin, venguin i explotin dones, nins i nines”, ha posat de relleu Cano, qui recorda que les experiències en altres països indiquen, precisament, que allà on s’ha regularitzat la prostitució ha augmentat el tràfic, motiu pel qual “entenem que per combatre el tràfic de dones, nins i nines amb fins d’explotació sexual de manera efectiva cal acabar amb la prostitució”.

Comments are closed