El PSIB-PSOE inclou en els pressuposts per a 2021 l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears

Els socialistes lamenten “la poca feina, el poc rigor i les ganes de fer trampes del PP” amb les seves esmenes als comptes autonòmics

El Grup Parlamentari Socialista inclou en els pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2021 la creació de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, un organisme públic autònom amb capacitat per actuar de manera més ràpida i eficaç enfront d’escenaris de crisi sanitària com l’actual.

“Serà un organisme àgil i flexible, capaç d’oferir respostes als reptes de la salut pública a través de la vigilància, la prevenció, la promoció i el control de les polítiques de salut pública”, ha explicat Cano, la portaveu parlamentària.

Cal recordar que la Llei de Salut Pública de les Illes Balears, aprovada el 2010 pel govern del socialista Francesc Antich, ja preveia la creació de l’Agència de Salut Pública, però el govern del PP decidí suprimir-la derogant els articles que la regulaven via llei de pressuposts general de 2021.

Aquesta és una de les principals esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista als comptes autonòmics per a 2021 amb l’objectiu “d’enriquir i millorar els pressuposts més socials de la història”, d’un total de 36 (28 numèriques i 8 a l’articulat). Totes s’han signat conjuntament amb Més per Mallorca i Unides Podem.

Una altra de les esmenes impulsada pels socialistes demana l’habilitació de 180.000 euros per a millores en les infraestructures educatives, com el projecte del nou CEIP d’Algaida, el del nou CEIP Es Faralló de Santa Eulària, el del nou CEIP de s’Arracó o la reforma del col·legi Sant Ciríac.

Així mateix, els socialistes enforteixen el seu compromís amb la cultura habilitant partides per a la difusió de la candidatura Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial, per a l’organització i impuls dels premis Born de Teatre 2021, per a la posada en marxa del Museu de la Mar i la Pesca, per dinamitzar el centre cultural Can Oliver, centre d’Art i Història de Maó, per a actuacions i activitats de la Fundació Ciutadella Cultura i per a la consolidació i activitats del Patronat Municipal de Música d’Eivissa i de l’Orquestra Simfònica de la ciutat.

Finalment, també s’han presentat esmenes importants com la que impulsa l’habilitació d’un nefròleg a l’Hospital de Formentera, 200.000 euros de suport específic a les empreses i autònoms afectats pels confinaments perimetrals i 60.000 euros en subvencions per a l’adequació de les cambres de bany dels habitatges amb persones majors residents.

La portaveu socialista ha destacat que es tracta d’esmenes que “poleixen uns pressuposts que destinen el seu gruix a salut pública, amb un augment de 206 milions d’euros: a l’educació, amb un 4,8% més de pressupost; i als serveis socials, amb 28,8 milions d’euros més”.

Tot plegat, uns comptes que els socialistes consideren “fonamentals i necessaris per fer front a la situació actual”, ja que permetran fer front a la pandèmia, enfortir els serveis públics i l’Estat del Benestar i afavorir la recuperació econòmica i social de les Illes Balears, motiu pel qual han tornat a demanar unitat política per a la seva aprovació.

PP: esmenes ordinàries en un any extraordinari

La portaveu socialista ha criticat les esmenes presentades pel PP, partit al qual ha acusat de repetir, en un any extraordinari marcat per la pandèmia, moltes de les esmenes presentades l’any passat. “Ens sorprèn la poca feina, el poc rigor i les ganes de fer trampes del PP amb les esmenes als comptes autonòmics que ha presentat”, ha expressat Cano, qui ha asseverat que ha cridat especialment l’atenció dels socialistes les esmenes de Salut.

“Sembla que estan fetes per satisfer les demandes locals que no a una planificació de serveis en resposta a les prioritats assistencials”, ha explicat Cano, posant d’exemple que els de Company proposen compensar els sanitaris afectant la partida de la qual cobren, per la qual cosa, per fer-ho realitat, s’haurien de deixar de prestar serveis.

Cano també ha criticat les esmenes del PP en educació, atès que els increments que proposen són a compte de pagar interessos del deute, una estratègia que, al cap i a la fi, proposa “falses millores”, ja que les fan a partir de generar recursos que en realitat no estan tècnicament disponibles”.

En aquest sentit, la socialista ha recordat que afectar el deute per evitar penalitzar cap política concreta és una pràctica habitual del PP quan està a l’oposició, la qual també posa de relleu “la poca feina i les trampes que fan”.

“En un any de crisi sanitària, social i econòmica, el PP renunciar a fer feina de valent per proposar millores reals per a la ciutadania i basa les seves esmenes en la demagògia pressupostària, fent una carta als reis mags que ells mateixos saben que és impossible de fer realitat”, ha exposat Cano.

A més a més, la socialista ha recordat que ho fan “sense tenir en compte moltes de les necessitats de la ciutadania”, ja que només han presentat 16 esmenes referides a habitatge i 4 a innovació.

No obstant això, Cano ha assegurat que “malgrat la demagògia i la poca feina del PP, tendrem uns comptes aprovats en temps i forma per sisè any consecutiu, amb solucions concretes per als problemes actuals de la ciutadania i amb la certesa i la tranquil·litat que aporta tenir uns comptes al dia en la situació que vivim”.

Respecte de les esmenes presentades per la ultradreta, la socialista ha criticat que “continuen amb les seves dèries de sempre”, com són l’eliminació dels òrgans públics en pro de la igualtat i contra el masclisme, com l’IBDona, el tancament d’IB3 o el relatiu a la transició ecològica.

“Ens tendran enfront i nosaltres sí que ens deixarem la pell per fer propostes que ajudin a combatre la pandèmia i a sortir de la crisi social i econòmica com més aviat, millor”, ha expressat Cano.

Comments are closed