El PSIB-PSOE, l’OCB i Sumar MÉS presenten un recurs d’inconstitucionalitat al TC per la supressió del català com a requisit a la sanitat pública

Iago Negueruela: “El Govern pren aquesta mesura per un motiu ideològic, que obeeix a un pacte de PP i Vox que vol atacar els drets lingüístics de la ciutadania”

El PSIB-PSOE, l’Obra Cultural Balear i Sumar MÉS han presentat al Tribunal Constitucional un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret llei 5/2023 del Govern de les Illes Balears, relatiu a la supressió del català com a requisit per accedir a la sanitat pública.

El recurs ha estat promogut per l’OCB i s’ha pogut registrar gràcies a la signatura de 50 diputats i diputades dels grups parlamentaris socialista i Sumar plurinacional. A la presentació han assistit Antoni Llabrés per part de l’OCB; Cosme Bonet, Iago Negueruela, Milena Herrera i Pepe Mercadal, per part del PSIB-PSOE i Vicenç Vidal, Lluís Apesteguia i Maria Ramon per part de sumar MÉS.

Precisament, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Parlament de les Illes Balears, Iago Negueruela, ha destacat que “avui feim camí de manera conjunta en la defensa dels interessos i dels drets lingüístics de la ciutadania de les Illes Balears, per nosaltres fonamentals”.

A l’espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï, Negueruela ha destacat errors de forma, com és l’ús injustificat d’un decret llei per la via d’urgència per eliminar el català com a requisit, un fet “que no es justifica de cap de les maneres, tenint en compte que el requisit ha existit pràcticament sempre”.

Però sobretot s’ha destacat una qüestió de fons, com és que “la ciutadania veu atacats una vegada més els drets lingüístics sense que la consellera de Salut hagi presentat un sol informe ni una sola dada que justifiqui la seva decisió”. De fet, el portaveu socialista ha recordat que “les úniques veus autoritzades que s’han pronunciat són els col·legis professionals, i ha estat per dir que el requisit del català no ha suposat cap problema”.

Amb tot, Negueruela ha conclòs que “el Govern pren aquesta mesura per un motiu ideològic, que obeeix a un pacte de PP i Vox que vol atacar els drets lingüístics de la ciutadania i els drets que ens vam donar tots i totes fa més de 40 anys en democràcia”.

Tot plegat, a criteri del portaveu socialista, “és la deriva d’un PP que ha assumit el discurs de l’odi de Vox i que atempta contra la pròpia ciutadania de les illes”.

El recurs, elaborat pels serveis jurídics de l’OCB, considera que el Decret Llei del Govern Prohens vulnera el principi d’igualtat, consagrat a la Constitució, i el de no discriminació per raó de llengua, reconegut a l’Estatut d’Autonomia. Atempta, així mateix, contra el règim de cooficialitat lingüística vigent, en sacrificar-se el dret dels ciutadans a utilitzar, en condicions d’igualtat i amb normalitat, la llengua catalana en les relacions amb l’Administració sanitària.

A més a més, segons contempla el recurs el Decret Llei del Govern vulnera la prohibició d’arbitrarietat dels poders públics, en relació amb el mandat de protecció de totes les llengües espanyoles de l’article 3.3 CE, i amb el principi jurisprudencial de no regressió, en aquest cas en matèria de drets lingüístics, ja que l’eliminació de les garanties per a l’exercici del dret d’opció lingüística, proclamat a l’article 14.3 de l’Estatut constitueix un retrocés de l’estatus jurídic de la llengua catalana que no és raonable ni proporcionat, i contrari als mandats de normalització.

Comments are closed