El PSIB-PSOE presenta una iniciativa per millorar la il·luminació i la seguretat dels espais públics de les ciutats i pobles per tal que cap dona es pugui sentir assetjada

Joan Ferrer: ”Volem ciutats igualitàries on les persones puguin sentir-se representades i segures, per això plantejam la perspectiva de gènere a l’urbanisme, la mobilitat, i l’ordenació territorial de l’espai públic”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per instar al Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els consells insulars, els ajuntaments i l’IB-Dona, a impulsar la perspectiva de gènere en el disseny de la mobilitat, l’habitatge, l’urbanisme, l’ordenació territorial i l’espai públic.

En concret, la iniciativa elaborada pel diputat socialista Joan Ferrer, i que rep el suport dels grups parlamentaris que donen suport al govern, pretén fer front a una problemàtica de gènere que afecta les dones incorporant la perspectiva de gènere a l’urbanisme per tal de redistribuir l’espai públic i crear espais més segurs.

Ferrer ha explicat que “la iniciativa pretén que els pobles i les ciutats puguin repensar i replantejar l’urbanisme que han estat desenvolupant fins ara i poder comptar també amb l’ajuda dels consells insulars i de l’IB-Dona”, i hi ha afegit que “volem que s’implanti un urbanisme amb mirada de dona”.

El socialista ha exposat que “alguns experts han apuntat en la seva anàlisi de les ciutats que fins ara les ciutats s’havien dissenyat per l’home i havien oblidat que l’altra meitat de la població podia sentir-se insegura en determinats indrets de les nostres ciutats”.

“Per exemple, moltes dones han manifestat que a la nit quan tornen d’un lloc d’oci o des de la seva feina han hagut de canviar el seu itinerari per poder arribar a ca seva, ja que han sentit por per alguns carrers amb mala il·luminació i que els ha fet sentir-se insegures”, ha exemplificat Ferrer.

D’aquesta manera, el diputat socialista ha incidit que “l’urbanisme amb mirada de gènere el que vol és corregir aquests errors i implantar una iniciativa per a una millor il·luminació en la via pública de tal manera que cap dona es pugui sentir intimidada en passar per un carreró fos o mal il·luminat”.

A més a més, la Proposició No de Llei també contempla iniciatives per tal que els parcs de les places i els espais públics tinguin una millor qualitat i permetin poder ser gaudits per tothom amb una completa accessibilitat; així com que, les dones puguin sentir-se segures sense poder veure’s intimidades per algú o per algú tipus d’assajament.

Finalment, aquesta iniciativa preveu la perspectiva de gènere en la mobilitat on les dones puguin demanar l’aturada en un moment determinat de la línia de transport públic per poder abaixar-se en un lloc més proper de casa o que, també les aturades d’autobús o les aturades de tren siguin llocs més segurs, sense angles morts sense zones amb poca il·luminació on puguin ser susceptibles de ser assetjades per una persona i, per tant, sentir-se insegures.

Recursos addicionals

Comments are closed