El PSIB-PSOE presenta una iniciativa per millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris “més enllà d’un reconeixement econòmic puntual”

L’objectiu de la proposta és millorar les condicions laborals i econòmiques de tots els professionals del Servei de Salut, tant sanitaris com no sanitaris, “amb un reconeixement que s’allargui en el temps”

La millora de les condicions laborals i econòmiques dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears, entesa com una mesura duradora en el temps, que beneficiï a tots els professionals -tant sanitaris com no sanitaris- i que vagi “més enllà d’un reconeixement econòmic i puntual”, és l’objectiu d’una iniciativa que el Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears.

La diputada Irantzu Fernández, impulsora de la Proposició No de Llei, ha explicat que la demanda dels socialistes és que el reconeixement per als professionals del Servei de Salut, “que tan durament han treballat i estan treballant per a tots nosaltres durant la pandèmia, s’allargui en el temps i sigui un reconeixement que millori les seves condicions laborals”.

Específicament, la iniciativa demana que s’adeqüi el preu de les hores extra dels professionals que estan treballant des de l’inici de la pandèmia i fins que aquesta es consideri que hagi acabat, “perquè encara no ho ha fet”, recorda Fernández.

Així mateix, la proposta registrada incorpora una de les peticions principals del col·lectiu, com és el fet que rebin una puntuació addicional per als borsins. D’altra banda, els socialistes aposten perquè aquest reconeixement tengui efectes a més llarg termini per als professionals, més del que pugui suposar el cobrament d’un plus econòmic puntual.

Per això, un altre dels punts de la iniciativa insta el Govern a crear plans d’estabilitat i de fidelització per a les plantilles del Servei de Salut, perquè les millores que es puguin introduir beneficiïn els professionals “que amb tanta dedicació i professionals estan treballant des de l’inici de la COVID-19” de  manera estructural.

Cal destacar que totes aquestes mesures es concretaran i consensuaran en el marc de la Mesa Sectorial.

Comments are closed