El PSIB-PSOE presentarà als ajuntaments de les Illes mocions per combatre l’explotació sexual de dones i nines

El partit socialista ha presentat mocions a ajuntaments de les Illes amb motiu del Dia Internacional de lluita contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, nines i nins amb fins d’explotació sexual

El partit socialista de les Illes Balears ha presentat, amb motiu del Dia Internacional de lluita contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, nines i nins amb fins d’explotació sexual (23 de setembre), mocions als ajuntaments de les Illes Balears per mostrar el seu compromís per erradicar i perseguir l’explotació sexual i la prostitució al nostre país, ja que suposa una vulneració de drets de les dones incompatible amb el feminisme socialista i la pròpia democràcia.

Les mocions presentades pels socialistes insten als ajuntaments de les Illes a impulsar en l’àmbit de les competències municipals polítiques públiques i ordenances orientades a la lluita contra l’explotació sexual i l’abolició de la prostitució, que sancionin el foment o el consum de la prostitució. A més, també es demana en l’àmbit de les competències municipals campanyes de sensibilització orientades a sensibilitzar sobre les conseqüències de l’explotació sexual i la responsabilitat dels comportaments dels qui hi acudeixen.

També, s’insta al Govern d’Espanya a aprovar tan aviat com es pugui el projecte europeu Red de Comunidades Autónomas por una vida libre de violencia para mujeres en contextos de prostitución y la eliminación de la trata y la ESIA, liderat pel Govern de les Illes Balears per tal de desenvolupar mesures integrals per a les dones en situació de prostitució.

Per últim, es reclama al Govern de les Illes Balears a renovar el Pla Autonòmic per a la Lluita contra la tracta de dones i nines amb fins d’explotació sexual i l’abordatge de la prostitució. També a impulsar ajudes a les empreses i organitzacions socials, mitjançant fons europeus, per tal de contractar dones en situació de prostitució i tracta per tal de fomentar la seva inserció sociolaboral.

A les Illes Balears, estam liderant conjuntament amb altres comunitats autònomes, un projecte en xarxa de comunitats lliures de prostitució i tràfic de dones, amb un pressupost estimat  de 38 milions d’euros en quatre anys.

La secretària d’igualtat del PSIB-PSOE, Silvia Cano, ha explicat que “aquest projecte vol donar una resposta integral a les víctimes de tràfic, prostitució i explotació sexual infantil i adolescent, per acompanyar i donar garanties per emprendre un projecte de vida fora de l’àmbit de la prostitució. Amb aquesta iniciativa es preveu el rescat de 2500 dones en situació de prostitució en totes les comunitats, a les que s’oferirà un paquet de recursos per ajudar-les a restituir el seu projecte de vida”.

Cano ha destacat altres iniciatives que es duen a terme des de la nostra comunitat autònoma com l’elaboració d’una guia per a l’actuació davant casos d’explotació sexual en la infància i adolescència, que és “una eina de detecció de situacions de riscs per a professionals”.

A més, es troba en tramitació la Llei del Grup Parlamentari Socialista en el Congrés per a atallar totes les formes del proxenetisme. “És urgent oferir una redacció normativa que persegueixi de manera efectiva el proxenetisme i la terceria locativa. Aquesta llei contra el proxenetisme també inclou sancions els qui recorrin a prostituir altres persones i mai les seves víctimes de la prostitució” ha explicat Cano.

Les mocions presentades pels socialistes als diferents ajuntaments de les Illes insten a impulsar polítiques públiques i ordenances que sancionin el foment o el consum de la prostitució. A més, també es demana que s’impulsin campanyes de sensibilització orientades a sensibilitzar sobre les conseqüències de l’explotació sexual i la responsabilitat dels comportaments dels qui hi acudeixen.

També, s’insta al Govern d’Espanya a aprovar tan aviat com es pugui el projecte europeu Red de Comunidades Autónomas por una vida libre de violencia para mujeres en contextos de prostitución y la eliminación de la trata y la ESIA, liderat pel Govern de les Illes Balears per tal de desenvolupar mesures integrals per a les dones en situació de prostitució.

Per últim, es reclama al Govern de les Illes Balears a renovar el Pla Autonòmic per a la Lluita contra la tracta de dones i nines amb fins d’explotació sexual i l’abordatge de la prostitució. També a impulsar ajudes a les empreses i organitzacions socials, mitjançant fons europeus, per tal de contractar dones en situació de prostitució i tracta per tal de fomentar la seva inserció sociolaboral.

La secretària d’igualtat del partit socialista, Silvia Cano, ha conclòs “per als i les socialistes la llibertat i la igualtat és incompatible amb la prostitució i l’explotació d’éssers humans. Tenim molt clar que les sancions i multes han de ser pels proxenetes i els compradors de sexe, mai per les dones en situació de prostitució, per a les que s’han de promoure polítiques públiques decidides per millorar la seva  vital i que puguin sortir de la prostitució”.

Comments are closed