El PSIB-PSOE presentarà una iniciativa a tots els ajuntaments perquè es sumin a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els socialistes insten a tots els municipis a sumar-se a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030 de la FEMP, presidida pel batle de Palma i secretari general dels Socialistes de Palma, José Hila

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Acció ODS, amb motiu del cinquè aniversari de l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, el PSIB-PSOE ha presentat una moció que registrarà a tots els ajuntaments de les illes per adherir-los a la xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Tot i les dificultats de la situació actual, els socialistes consideren que no és moment de renunciar als objectius de l’Agenda 2030, sinó al contrari, és hora de reforçar-los tenint en compte que “ofereixen un marc de consens que marca obligacions clares i inajornables, apel·lant a tots els agents socials, econòmics i polítics, convidant-los a dissenyar marcs d’acció adaptats a cada realitat local sense deixar ningú enrere i dotant a totes les accions polítiques d’una visió transversal de sostenibilitat, en una triple dimensió econòmica, ambiental i social”.

De fet, a les Illes Balears ja hi ha feina avançada pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb la creació el novembre del 2019 per part del Govern d’un espai de diàleg i concertació social que s’estructura com a punt de trobada de l’executiu autonòmic, les patronals, els sindicats i les entitats de tots els àmbits de la societat civil per continuar avançant en la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Però el PSIB-PSOE considera que aquesta consecució no és només tasca del Govern, per la qual cosa la iniciativa socialista insta l’Executiu a coordinar amb els ens locals de Balears totes aquelles accions previstes en l’Agenda 2030 amb l’objectiu que des de l’àmbit local també s’assoleixin els 17 ODS.

A més a més, els socialistes proposen que cada ajuntament reconegui que “l’Agenda 2030 ha de ser una referència fonamental per a la societat, les autoritats i per a fomentar la sostenibilitat comunitària, mitjançant la cohesió social, la seguretat de les persones i l’estimulació de la innovació i l’ocupació”.

Per posar en pràctica aquest reconeixement, els socialistes proposen que els ajuntaments s’afegeixin a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament ODS de l’Agenda 2030 de la FEMP, presidida pel secretari general dels Socialistes de Palma i batle de Palma, José Hila, des del compromís de treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació en el qual s’elabori una anàlisi de la situació i un pla de localització i implementació dels objectius ODS.

En segon lloc, també es pretén que els ajuntaments es sumin al compliment de les normes de funcionament d’aquesta Xarxa d’Entitats Locals.

D’aquesta manera, des del PSIB-PSOE es pretén involucrar el màxim d’institucions possibles en la implementació dels objectius ODS, continuant amb el camí d’avançar cap a la triple sostenibilitat, social, ambiental i econòmica, objectiu que s’ha de reforçar de cara a l’era post COVID-19.

Comments are closed