El PSIB-PSOE proposa al Govern analitzar l’augment de l’ús de la pornografia durant la COVID-19 i a combatre el seu consum a través de l’educació afectiva-sexual

La proposta socialista també insta a les institucions a “a intensificar els controls i persecució de les activitats d’intercanvi de vídeos pedòfils i l’explotació de menors amb aquest propòsit, atès el repunt experimentat durant el confinament”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat una Proposició No de Llei al Parlament de les Illes Balears, signada també pels socis del pacte, per instar al Govern a analitzar l’augment del consum de pornografia durant la pandèmia de la COVID-19 i a combatre-la treballant-la en els programes dirigits a infants i joves des de l’àmbit social i educatiu.

L’autor de la iniciativa, el diputat socialista Joan Ferrer, ha explicat com la publicació “El consumo de pornografia ha aumentado con la pandèmia por la COVID-19”, signada per la catedràtica de la UIB Carmen Orte, juntament amb quinze experts més, alerta de l’augment de la demanda de la pornografia durant el confinament i les promocions efectuades per determinats distribuïdors d’aquest producte.

Per a Ferrer, “aquesta oferta es produeix amb l’objectiu d’alleugerir el confinament, millorar els problemes econòmics de qui es convertirà en amateurs de les filmacions d’alt risc, promocionar la venda de pornografia o justificar la gratuïtat dels seus serveis com a acció caritativa de suport a les víctimes de la COVID-19”. En qualsevol cas, “són un conjunt d’estratègies que han permès l’expansió de la indústria de la pornografia en situació d’avantatge a costa de la pandèmia, tractant de restar visibilitat als efectes i riscs psicològics, sanitaris i socials perquè es normalitzen tota mena de pràctiques d’alt risc i conductes sexuals violentes”.

Per això, la iniciativa socialista insta al Govern, als Consells Insulars i als Ajuntaments a impulsar programes d’oci saludable i educació afectiva-sexual durant el confinament i les posteriors fases de la COVID-19, adreçats a menors, joves i adolescents per a evitar el consum de pornografia.

En el cas dels menors, Ferrer ha relatat com “ara tenen més temps per estar connectats per la qual cosa la supervisió i implicació dels progenitors en l’educació afectiva-sexual es fa essencial”.

A través d’aquesta iniciativa, el diputat socialista també vol denunciar i prevenir el trànsit de vídeos pedòfils, el qual també s’ha incrementat durant el confinament segons un estudi realitzat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Per aquest motiu, la PNL insta al Govern d’Espanya i al Govern de les Illes Balears “a intensificar els controls i persecució de les activitats d’intercanvi de vídeos pedòfils i l’explotació de menors amb aquest propòsit, atès el repunt experimentat durant el confinament”.

Finalment, Ferrer també ha demanat al Govern d’Espanya “que reforci les estratègies per desarticular les xarxes de captació de menors i dones joves per atreure-les al món de la indústria pornogràfica, aprofitant la seva feblesa econòmica resultant de l’actual emergència sanitària i social”.

La Proposició No de Llei es debatrà pròximament a la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears.

Comments are closed