El PSIB-PSOE proposa que s’impulsi la contractació directa per part de l’administració de persones aturades per garantir els ingressos familiars

El diputat Enric Casanova, impulsor de la iniciativa, defensa les polítiques actives d’ocupació com a motor per a la recuperació de l’ocupabilitat a les Illes Balears

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa per instar el Govern de les Illes Balears a reforçar la convocatòria de línies de subvencions per a la contractació directa, per part de les administracions, de persones que hagin perdut la feina per mor de la crisi sanitària.

“La pandèmia ha abocat molts de treballadors a una situació sobrevinguda d’atur, per això hem registrat aquesta iniciativa, per poder facilitar que les famílies puguin disposar d’ingressos”, explica el diputat socialista Enric Casanova, impulsor d’aquesta Proposició No de Llei.

Tal com explica Casanova, si bé els ERTO han possibilitat que moltes famílies hagin pogut mantenir els ingressos gràcies a la conservació dels llocs de feina, és necessari que, de manera complementària, “s’implementin polítiques actives per recuperar l’ocupabilitat d’aquest grup de treballadors, que han vist com les seves perspectives s’han vist reduïdes per mor de la pandèmia”.

És per això que els socialistes presenten aquesta iniciativa, perquè a través de la contractació directa per part de les administracions “es pugui facilitar que les famílies disposin d’ingressos, però també per poder desenvolupar les tasques que es necessiten davant una situació com la que estam vivint”.

En aquest sentit, la iniciativa també demana al Govern d’Espanya que augmenti la inversió en polítiques actives i faciliti la contractació de persones en situació d’atur i vulnerabilitat social i laboral per part de les administracions locals.

Precisament, el Pacte per Balears, en el seu segon eix, posa l’accent en la necessitat de proposar polítiques encaminades a la recuperació de l’ocupació la reducció de l’atur.

Respecte d’això, el socialista posa de relleu com és de cabdal dur a terme aquestes polítiques i no dirigir-les únicament a les persones i famílies en una situació de vulnerabilitat més elevada, sinó a un rang més ampli de persones “que, si no tenen assegurats els ingressos, es poden veure abocades molt ràpidament a una situació vulnerable”.

Comments are closed