El PSIB-PSOE rebutja “la llei del mal govern” que tanca l’oficina anticorrupció perquè “suposa retrocessos en qualitat democràtica i en transparència”

Marc Pons ha advertit que “tornam al marc jurídic de fa 15 anys, el qual va propiciar que la corrupció campés al seu aire”

El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat de la llei que pretén tancar l’oficina anticorrupció perquè és “la llei del mal govern i perquè suposa retrocessos en qualitat democràtica, en transparència i en bon govern, en la mesura que no només se suprimeix l’oficina de lluita contra la corrupció sinó que a més es restringeix als ciutadans l’accés a la informació en el moment en què les declaracions de béns deixaran de ser públiques”.

En aquest sentit, Pons ha denunciat que el Govern “elimina l’anonimat de les denúncies que un ciutadà pot presentar, els conflictes d’interessos i les incompatibilitats les resoldrà el mateix Consell de Govern per als membres d’aquest òrgan i a la vegada ells mateixos s’atribueixen la potestat de resoldre els expedients que ara mateix estan en tramitació, alguns dels quals els afecten directament”.

Per això, el portaveu adjunt ha criticat que “amb l’actual Govern tornam a un marc jurídic de 15 anys enrere, el qual va ser propici perquè el pitjor Govern que hem tengut, el de la corrupció, campés al seu aire i provoqués conseqüències que encara avui estam pagant”.

De fet, tal com ha recordat Pons, la proposició de llei per eliminar l’oficina anticorrupció no forma part del programa electoral del PP ni dels acords amb Vox, i a més a més, és contrària a la filosofia i als plantejaments de la directiva europea aprovada fa dos anys, així com de la llei estatal que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Davant això, a més de l’esmena a la totalitat, el Grup Parlamentari Socialista també ha presentat esmenes parcials de supressió de tots els articles de la llei del Govern, i, a la vegada, esmenes de substitució “que garanteixin un mínim de qualitat democràtica”, ha avançat Pons.

D’aquesta manera, són esmenes que persegueixen “garantir que totes les declaracions patrimonials siguin públiques i estiguin a l’abast dels ciutadans i dels mitjans de comunicació, i que a més a més puguin ser examinades en qualsevol moment”.

Les esmenes presentades pels socialistes també plantegen que si hi ha elements que suposen algun tipus d’incompatibilitat amb la legislació vigent, aquesta sigui remesa a les administracions que tenen responsabilitat, sigui Fiscalia o la Sindicatura de Comptes.

A més a més, els socialistes també proposen que els expedients en tramitació no siguin resolts per part de la Conselleria de Presidència, tal com preveu la llei del Govern, sinó que siguin remesos al Parlament i custodiats per l’Oficialia Major, mentre que al Govern d’Espanya no es creï l’oficina de lluita contra la corrupció. Quan aquesta estigui creada, els socialistes proposen que aquests expedients en tramitació li siguin remesos en un termini màxim de 60 dies perquè puguin continuar.

“No volem que els expedients que afecten membres del Govern siguin resolts pel mateix Executiu”, tenint en compte que “s’està investigant a Campos una possible situació de corrupció que afectaria membres del Govern i a alguns familiars de membres de l’Executiu”, ha recordat Pons.

El portaveu adjunt també ha explicat que no pot ser el Consell de Govern qui resolgui les qüestions d’incompatibilitat, perquè “a dia d’avui la consellera Marta Vidal encara no ha demostrat ni aportat cap documentació que demostri que ella no administra dues societats, una d’elles immobiliària, i que, per tant, és incompatible amb el seu càrrec de consellera”. La proposta socialista, en conseqüència, defineix que les incompatibilitats siguin resoltes per la Comissió d’Ètica del Govern, formada per tres membres independents.

Finalment, Pons ha reivindicat que “les denúncies han de poder continuar sent anònimes i el ciutadà ha de continuar sent protegit a l’hora de plantejar qualsevol denúncia que pugui afectar a qualsevol membre del Govern, dels consells insulars o dels diferents ajuntaments”.

Comments are closed