El PSIB-PSOE reclama l’increment de les dietes de desplaçament per motius de salut, després que PP i Vox les hagin deixat congelades

Les dietes actuals són les que varen quedar revalorades amb l’últim pressupost del Govern progressista, el de 2023, però el PSIB-PSOE considera que “enguany s’havien de tornar a incrementar, per compensar l’increment del cost de la vida”.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una proposta per instar al Govern de les Illes Balears a actualitzar les dietes i despeses de viatge dels pacients desplaçats per raons de salut, que PP i Vox han decidit congelar en el pressupost de 2024.

En primer lloc, es demana un augment a un mínim de 23 euros per persona (pacient i acompanyant autoritzat) i dia en concepte de dieta (actualment està situada en 20 euros). A més, es proposa augmentar a 15 euros el concepte de mitja dieta quan s’hagi autoritzat la compensació per pernoctació (actualment, 10 euros). Per aquells pacients que hagin de quedar-se dos dies o més a la localitat on reben assistència sanitària, es busca incrementar la compensació a 70 euros per persona i dia en concepte de pernoctació i mitja pensió (actualment, 60 euros).

Les dietes actuals són les que varen quedar revalorades amb l’últim pressupost del Govern progressista, el de 2023, però el PSIB-PSOE considera que “enguany s’havien de tornar a incrementar, per compensar l’increment del cost de la vida”.

La diputada socialista Irantzu Fernández, explica la importància d’aquesta iniciativa: “a pesar que l’ampliació dels serveis de salut a les nostres illes en les dues darreres legislatures ha reduït el nombre de persones que han de desplaçar-se, encara són molts els pacients i acompanyats de les Pitiüses i Menorca que han d’anar a l’Hospital Son Espases, o de Formentera a l’Hospital Can Misses. “Tenint en compte que continuam en un context de pujada dels preus, creim que les dietes per desplaçament s’haurien de tornar a incrementar en aquest 2024.”

El PP i Vox varen rebutjar, durant el debat de pressupostos de la Comunitat, l’esmena del Grup Socialista per incrementar les dietes. Irantzu Fernández manifesta que “tenen l’oportunitat de rectificar, aprovant la nostra proposta per a l’increment de les dietes per desplaçament”.

La proposta del Grup Socialista també insta la Conselleria de Salut “a continuar garantint que totes les despeses de desplaçament quedin cobertes per als pacients d’Eivissa, Menorca i Formentera, reconeixent les dificultats que la insularitat genera per a aquells que han de viatjar per rebre tractaments especialitzats”.

La diputada subratlla la necessitat d’assegurar que els pacients de les illes més petites “no hagin de suportar cap despesa econòmica addicional durant els seus tractaments”.

Irantzu Fernández demana que les dietes dels pacients que han de desplaçar-se per raons de salut cobreixin “el cost real del trasllat”, especialment en el context actual de pujada de preus i de dificultat de trobar allotjament a preus raonables a l’illa de Mallorca durant tots els mesos de l’any.

Comments are closed