El PSIB-PSOE reclama mesures perquè el descompte de resident no comporti un augment de preus i rebutja les solucions proposades per la CNMC

Damià Borràs: “S’ha de posar fre a la pràctica duta a terme per les companyies aèries, pel perjudici que aquesta significa pels ciutadans i les ciutadanes de les illes, la nostra activitat comercial i pels costos no justificats que això genera als Pressuposts Generals de l’Estat”

Després que un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència hagi confirmat les sospites del Govern de les Illes Balears sobre que algunes companyies aèries aprofitaven el descompte de resident del 75% per encarir els preus dels vols amb destí o origen amb les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat una Proposició No de Llei per demanar al Govern d’Espanya que prengui totes les mesures per tal que aquest descompte sigui efectiu i no comporti un augment de preus que en alguns casos s’ha detectat de fins al 40%.

Per al diputat socialista Damià Borràs, “és del tot evident que s’ha de posar fre a la pràctica duta a terme per les companyies aèries, pel perjudici que aquesta significa pels ciutadans i les ciutadanes de les illes, la nostra activitat comercial i pels costos no justificats que això genera als Pressuposts Generals de l’Estat”.

Per això, la iniciativa socialista també proposa a l’Estat que valori totes les possibilitats per evitar un augment injustificat de preus, “com ara una limitació de preus amb l’establiment d’un règim de tarifes màximes que s’adapti en tot moment a les necessitats de la demanda, en especial en benefici de les ciutadanes i ciutadans residents a les Illes Balears”.

En aquest sentit, Borràs ha assegurat que “no podem compartir les propostes de solució de la CNMC, perquè els ciutadans de Balears tenim dret a la compensació i no som responsables de l’increment dels preus”. A criteri del socialista, “el Govern d’Espanya pot arbitrar els mecanismes suficients per a garantir que els beneficis de les companyies aèries que operen els vols amb les illes siguin els que els corresponen de manera justa i raonable, sense abusos injustificables i sense recórrer a possibles pràctiques il·legítimes com ara els pactes entre companyies”.

De fet, un altre dels punts d’acord de la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista lamenta que la CNMC vulgui fer recaure sobre els drets de les ciutadanes i els ciutadans els abusos i les males praxis comercials que la mateixa Comissió ha detectat, per la qual cosa “sol·licitam que aquest òrgan investigui si s’han produït pactes il·legítims entre companyies”.

Borràs s’ha mostrat conscient que la situació ocasionada per la pandèmia del COVID19 fa que les prioritats siguin unes altres també en matèria de connectivitat, però “el retorn a la normalitat en la connectivitat ha de significar un retorn també a les lògiques legítimes en l’aplicació dels preus a partir dels costos reals del servei, sense perjudicis per a les ciutadanes i ciutadans de les illes”.

Per aquest motiu, la Proposició No de Llei insta el Govern d’Espanya a mantenir en els seus termes actuals el descompte de resident del 75% així com el sistema d’aplicació, sense imposar cap mesura ni procediment que pogués anar en perjudici dels drets de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears.

Comments are closed