El PSIB-PSOE demana a la Unió Europea que tengui en compte les regions insulars a l’hora d’afrontar la recuperació econòmica i social pel COVID19

Alícia Homs: “Pel fet de ser illes patirem conseqüències en l’àmbit turístic i del transport que les institucions europees ens han d’ajudar a afrontar”

L’eurodiputada del PSIB-PSOE, Alícia Homs, juntament amb un grup d’eurodiputats d’altres illes europees, ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió i als presidents del Parlament i Consell europeus per reclamar especial atenció de la Unió davant la situació de vulnerabilitat de les regions insulars enfront de la crisi del COVID19.

En la missiva, Homs ha advertit que “els territoris insulars feim front a una crisi generada per la pandèmia del COVID19 que afrontam en situació d’especial vulnerabilitat, ja que les nostres economies depenen dels sectors més afectats, com són el turisme, el transport marítim i el transport aeri”.

Per a l’eurodiputada socialista, “una temporada turística en blanc podria suposar una situació econòmica insuperable per a moltes illes si els mecanismes de solidaritat europea no s’apliquen amb contundència”.

Per això, Homs ha defensat que “la política regional europea ha de tenir tot això en compte i ha d’ajudar a territoris com les Illes Balears per tal que no quedem enrere”.

Pel que fa al sector del transport, Homs ha aprofitat la carta per demanar que “el nou límit de la norma de minimis aprovat en el marc temporal de les ajudes estatals es mantengui per als territoris insulars més enllà de la crisi del COVID19, perquè pensam que ajudaria a les nostres empreses a què puguin superar el desavantatge competitiu ocasionat per la insularitat”.

Es tracta d’un límit de minimis per al transport de mercaderies que està establert en 200.000 euros per empresa cada tres anys i que ara s’ha modificat a 800.000 euros per al 2020, la qual cosa els socialistes demanen que es mantengui.

En qualsevol cas, Homs espera que la Unió Europea atengui les necessitats expressades a una carta que contempla “les problemàtiques principals i específiques dels territoris insulars amb la qual volem sensibilitzar sobre aquests perquè se’ns tengui en compte des de la UE a l’hora de desenvolupar polítiques per fer front al COVID19”.

Comments are closed