L’Històric: Palma ciutat educadora (40 aniversari)

Els i les Socialistes de les Illes Balears hem iniciat en el mes de setembre de 2022 una campanya sota el nom de ‘Factoria de Transformació’; es tracta d’un procés d’anàlisi de les principals polítiques en els àmbits de l’educació, l’economia, l’habitatge, els drets socials, la igualtat i la sostenibilitat que s’han dut a terme durant els governs progressistes, però que també, posa la mirada en les Illes del futur.

Els i les socialistes sempre hem estat la principal factoria de transformació de les Illes Balears, ja que les grans transformacions socials de Balears estan tenyides de vermell.

Per aquest motiu, avui volem recordar “Palma Educa”, una iniciativa que va sorgir ara fa 40 anys i que tenia com objectiu donar suport, com es pot llegir a continuació “donar suport, des de l’Ajuntament, la institució més propera a la ciutadania, a unes escoles que sortien d’una època de foscor i desatenció, un època en la que a Palma hi havia més infants que pupitres”.

De la mà de Antoni Roig Cuart, regidor delegat d’Educació  a l’Ajuntament de Palma entre febrer de 1988 i juny de 1991, recordam aquesta iniciativa tan important per als i les Socialistes.

Programa “Palma Ciutat Educativa” del curs 1990-91, el curs en el que Palma s’enxarxava amb altres ciutats educadores de la resta del món. Aquestes activitats, segons la memòria de secretaria, beneficiaren a 92207 alumnes i 3456 mestres.

PALMA CIUTAT EDUCADORA

 Per educar un infant cal tota la tribu

Proverbi africà.

Els ajuntaments democràtics, a partir de 1979, començaren una transformació radical de les ciutats posant a la ciutadania en el centre de les seves polítiques i fent dels serveis a les persones la clau de la seva raó de ser; anant més enllà dels serveis mínims als que obligava la llei. Més enllà del manteniment i neteja dels centres públics d’ensenyament obligatori sorgiren els serveis educatius municipals i, en el cas de Palma, el Departament de Dinàmica Educativa en 1982, ara fa quaranta anys. Es tractava de donar suport, des de l’Ajuntament, la institució més propera a la ciutadania, a unes escoles que sortien d’una època de foscor i desatenció, un època en la que a Palma hi havia més infants que pupitres.

Un equip de professionals entusiastes “anà fent”, amb una comunitat educativa ansiosa per a fer els seus somnis realitat. Un procés de millora continua curs a curs que va encaixant les peces fins que el mes de novembre de 1990 la ciutat de Palma signa la “Carta de Ciutats Educadores” en el I Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat a la Barcelona preolímpica. Palma ja és, formalment, una ciutat educadora, gràcies a les bases posades pel DDE, Departament de Dinàmica Educativa, des de 1982.

Comença la “Carta de Ciutats Educadores”, en la seva versió de 2020, dient que:

Avui més que mai, la ciutat o el poble, gran o petit, disposa d’incomptables possibilitats educadores, però al municipi també hi poden incidir forces i inèrcies deseducadores. D’una manera o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de potenciar els factors educatius i de transformació social.

En definitiva, que com diu el proverbi africà, per a educar un infants cal tota la tribu i que posar els recursos de la ciutat al servei de l’escola és una opció intel·ligent de futur. Què millor per a conèixer i aprendre el cicle de l’aigua que visitar una depuradora? Aprendre música amb la banda municipal o medi natural en el bosc de Bellver, o veure Palma des de la mar navegant amb un vaixell per la badia… Aquestes són algunes de les activitats proposades en el programa “Palma Ciutat Educativa” del curs 1990-91, el curs en el que Palma s’enxarxava amb altres ciutats educadores de la resta del món. Aquestes activitats, segons la memòria de secretaria, beneficiaren a 92207 alumnes i 3456 mestres.

Antoni Roig Cuart

Regidor delegat d’Educació entre febrer de 1988 i juny de 1991

L’Històric: l’arxiu del PSIB-PSOE

L’històric és l’arxiu del PSIB-PSOE. Un espai de la nostra organització que té com objectiu salvaguardar les històries de totes i tots els que han format part d’aquests 141 anys. Al 2016, s’inicià el procés d’ordenació i neteja del fons documental del PSIB-PSOE, que fins aleshores no existia com a conjunt reconegut per la nostra organització.