El PSIB-PSOE impulsa una iniciativa per millorar el benestar emocional i mental de les dones en l’àmbit de la salut reproductiva i perinatal

Gamundí: “Les dades demostren que una de cada cinc dones patirà algun tipus de trastorn mental que tendrà conseqüències negatives no només en elles mateixes, sinó també en els nounats”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa per millorar el benestar emocional i la salut mental de les dones en l’àmbit de la salut reproductiva i perinatal, que és l’etapa compresa entre la concepció i l’any de vida del nadó.

La iniciativa, impulsada per la diputada socialista Beatriu Gamundí, recull les demanes d’un seguit d’entitats, com Naixença, l’Associació de Comares de les Illes Balears, l’Associació de Dones de les Illes Balears o el Col·legi Oficial de Psicòlegs, per donar resposta a les dones amb més risc d’iniciar o recaure en trastorns mentals durant aquesta etapa de la vida i que les seves necessitats relacionades amb la salut mental perinatal quedin ateses.

“Les dades demostren que una de cada cinc dones patirà algun tipus de trastorn mental que tendrà conseqüències negatives no només en elles mateixes, sinó també en els nounats”, ha expressat la diputada.

Així, d’una banda, allò que demana la Proposició No de Llei és la creació d’un programa autonòmic específic de benestar emocional i salut mental en l’àmbit de la salut reproductiva i perinatal a totes les Illes i que estigui conformat per un grup estable de professionals de totes les àrees assistencials i de caràcter multidisciplinari, a més d’estar participat per diverses institucions i entitats del tercer sector.

“La nostra intenció és que aquest programa quedi reflectit com un compromís polític en el futur Pla Estratègic de Salut Mental de 2023, perquè pensam que s’han de destinar més recursos i posar més professionals per poder continuar atenent aquestes situacions, respecte de les quals de cada vegada també hi ha una conscienciació social més gran”, ha explicat Gamundí.

I, d’altra banda, amb aquesta proposta també es demana que aquest programa estigui emmarcat en un pla funcional ambiciós per millorar la prevenció, la promoció i la detecció personalitzada que pugui oferir a les dones de les Illes Balears una millor atenció.

Comments are closed