El PSIB-PSOE presenta una iniciativa per recuperar el llegat de les dones artistes i creadores i impulsar les contemporànies

Ferrer: “Les dones tenen dret a anunciar-se com a creadores, artistes i intèrprets i l’Administració ha de garantir espais i promoure iniciatives en condicions d’igualtat”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per instar al Govern de les Illes Balears i als Consells Insulars a desenvolupar accions de promoció i estímul adreçades a la creació, interpretació i comissariat protagonitzades per dones. També es demana la recuperació del llegat històric de les dones creadores i intèrprets.

La iniciativa ha estat elaborada pel diputat Joan Ferrer, qui ha ressaltat la necessitat que les administracions competents “prenguin mesures per promoure la producció cultural i garantir la igualtat d’oportunitats amb la finalitat que les dones estiguin més presents a l’oferta cultural”.

El socialista ha assenyalat també que “cal reconèixer la important aportació de més de la meitat de la població a la nostra cultura, ja que no són només les dones que perden l’oportunitat d’expressar la seva creativitat, sinó que la ciutadania perd la meitat de la seva expressió cultural”.

D’altra banda, Ferrer ha emfasitzat que “la presència de dones en les exposicions té com a objectiu canviar segles d’invisibilització i construir un nou relat reparador, el de la memòria històrica de les dones des dels llenguatges feministes universals”. Respecte d’això, però, també ha alertat que s’ha d’evitar “caure en l’error simplista d’afegir el nom de dones a les llistes dels models patriarcals”.

Finalment, el diputat socialista ha reivindicat que “el canvi és una transformació d’estricta justícia social, perquè si els referents que tenim són més amplis, més subjectius i diversos també ho serà la nostra manera de compartir la realitat”.

Comments are closed