Joan Ferrer: “A diferència del Partit Popular, nosaltres legislam i donam resposta a l’emergència habitacional que té la ciutadania”

El diputat del Grup Parlamentari Socialista ha defensat que l’aprovació del Decret Llei 10/2022 de mesures urgents en matèria urbanística harmonitzarà la legislació i protegirà el territori natural de les Illes Balears

El diputat socialista, Joan Ferrer ha criticat que el Partit Popular vulgui “una amnistia urbanística a les Illes Balears i ha defensat que “a diferència de la dreta, el Partit Socialista, legisla i dona una resposta a l’emergència habitacional que té la ciutadania”.

Ferrer ha defensat que “l’aprovació del Decret Llei 10/2022 de mesures urgents en matèria urbanística servirà per harmonitzar la legislació i protegirà el territori natural de les Illes Balears”.

El diputat socialista ha recordat que “fins fa molt poc, i sobretot quan ha governat la dreta, l’especulació urbanística, i la construcció sense control era una realitat a les Illes Balears, però des de l’arribada dels governs progressistes aquesta conceptualització ha canviat i ara avançam per controlar el creixement expansiu”.

Joan Ferrer, en la seva intervenció al Ple del Parlament de les Illes Balears ha recordat que “aquest decret llei acabarà amb els falsos urbans i així es donarà resposta al que es va establir al decret aprovat el 2020 i que reclamava als ajuntaments i als consells insulars que establissin les categories urbanístiques dels terrenys considerats com a falsos urbans dins les seves competències”.

En relació amb aquesta qüestió, el diputat socialista ha recordat que “el Consell Insular d’Eivissa, presidit pel Partit Popular, va demanar una pròrroga fora de termini i això ha obligat al Govern a subrogar l’obligació de decretar que tots els terrenys que no havien estat inclosos per part d’aquesta administració”, i ha afegit que “ara ens sorprèn que al Partit Popular el sorprengui la consideració d’urgència d’aquest Decret Llei perquè el que estan fent a l’illa pitiüsa és incomplir la llei i tenir una actitud completament populista”.

Finalment, el diputat socialista, ha recordat que “la prioritat del govern progressista de les Illes Balears és aconseguir que tothom pugui accedir a un habitatge digne tenint en compte la diversitat del territori, la naturalesa i el desenvolupament urbanístic dels nostres pobles i ciutats”.

Comments are closed