Ferrer: “Enfront de l’amnistia urbanística del PP, els socialistes proposam solucions reals i mesures que compaginen l’activitat humana i la protecció del territori”

El socialista ha criticat que el Consell d’Eivissa ha estat l’únic que ha defugit les seves obligacions de resoldre el plantejament urbanístic respecte dels falsos urbans que fixava el decret 8/2020

El diputat del Grup Parlamentari Socialista Joan Ferrer ha defensat el vot favorable del seu grup al decret de mesures urgents en matèria urbanística que es debatrà i, previsiblement, aprovarà demà en el ple del Parlament de les Illes Balears.

Així, pel que fa al debat demà d’aquest decret llei, el socialista ha avançat que servirà per contraposar dos models oposats sobre ordenació del territori. Per una banda, el model defensat pels “negacionistes de la protecció del territori, el PP de l’amnistia urbanística” i, d’altra banda, els socialistes que “volem implementar mesures per protegir el territori, compaginar l’activitat humana sense que es faci malbé el medi ambient i posar en marxa mesures per pal·liar els efectes del canvi climàtic”.

Cal recordar que, entre altres mesures, aquest decret llei acabarà amb els falsos urbans, donant resposta a l’establer en un decret aprovat el 2020 i que reclamava als ajuntaments i consells insulars que establissin les categories urbanístiques dels terrenys considerables com a falsos urbans dins les seves competències.

Tots els consells varen respondre excepte el Consell d’Eivissa, que va decidir no respondre i, fins i tot, demanar una pròrroga fora de termini que ha obligat el Govern a subrogar l’obligació de decretar que tots els terrenys que no havien estat inclosos en el plantejament ja siguin considerats sòl rústic, atès que es tracta de terrenys “que no són habitables en uns paràmetres actuals amb els quals s’intenta lluitar contra el desenvolupisme de seguir construint en sòl rústic”.

Així mateix, aquest decret també afecta els edificis Don Pepe d’Eivissa. En aquest sentit, el socialista ha defensat que aquest decret “tanca el cercle per donar una solució real, social i legal als afectats”.

Llei d’esports i modificació de la LECO

Al ple de demà també s’aprovaran la modificació de la llei d’esports i de la llei de conservació d’espais de rellevància ambiental (més coneguda com a LECO).

Respecte de la llei d’esports, Ferrer ha defensat la reforma d’aquesta llei atès que “incorpora els valors i el concepte de l’activitat física, que va molt més enllà de la pràctica d’un esport concret, com també el concepte de millora de la salut de les persones”. També, ha destacat el diputat, afegeix “valors importantíssims per a una societat democràticament sana com són el joc net i la lluita contra la intolerància i l’LGTBIfòbia a l’esport”.

Pel que fa a la LECO, Ferrer ha ressaltat que la modificació que demà s’aprovarà s’adapta l’estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat 2030 i que incorpora un catàleg d’espècies invasores, entre altres qüestions. “Ens adaptam als valors mediambientals que s’estan implantant arreu d’Europa i ens adaptam a les necessitats de poder compaginar l’activitat humana amb el respecte pel medi ambient”, ha emfasitzat Ferrer.

Comments are closed