La gran majoria de grups parlamentaris presenten una iniciativa al Parlament per demanar l’eliminació de la taxa de reposició anual de policies locals

La iniciativa, registrada al Parlament de les Illes Balears per al seu debat a plenari, està signada pel PSIB-PSOE, Unides Podem, Més per Mallorca, El Pi, Més per Menorca, Ciudadanos i el Partit Popular

El PSIB-PSOE, Unides Podem, Més per Mallorca, El Pi, Més per Menorca, Ciudadanos i el Partit Popular han registrat una Proposició No de Llei al Parlament de les Illes Balears per demanar al Govern d’Espanya l’eliminació de la taxa de reposició anual dels policies locals.

Les restriccions derivades de les taxes de reposició d’efectius els darrers anys han donat com a resultat que molts ajuntaments no puguin comptar, en aquests moments de molta dificultat i de necessitat de fer complir molta normativa aprovada per lluitar contra la COVID-19, amb uns cossos policials adequadament dimensionats.

Un problema que creix quan molts efectius tenen la necessitat de demanar ocupar places de segona activitat per cobrir altres necessitats més administratives, la qual cosa suposa una reducció de plantilles d’efectius policials.

Tot plegat, dóna lloc a una situació extraordinària i d’urgent necessitat en la qual resulta imprescindible poder reposar les places dels efectius que es troben en segona activitat.

L’objectiu de la iniciativa, per tant, és que els ajuntaments de les illes puguin disposar en tot moment d’efectius policials suficients per a prestar en condicions totes les funcions que els són inherents en aquests moments tan difícils que estam travessant i que requereix personal que pugui vetllar pel compliment de molta normativa preventiva aprovada amb l’objectiu de reduir la propagació de la COVID-19.

Per això, la iniciativa insta al Govern d’Espanya a alliberar les places de segona activitat per incloure-les a l’oferta pública d’ocupació d’acord amb la diagnosi concreta de la situació actual de la plantilla dels cossos de la policia local, l’anàlisi de necessitat real d’efectius ajustada a la població, la dispersió geogràfica, les característiques especials dels municipis i segons el redactat i aprovació dels reglaments de segona activitat.

A més a més, la Proposició No de Llei també sol·licita a l’Estat que permeti la creació de noves places als cossos de policia local i la seva inclusió a la següent oferta pública d’ocupació i que aquesta oferta prevegi les places ocupades d’aquelles persones que es jubilaran durant els anys 2021 i 2022 a l’edat ordinària de jubilació, a més de les ocupades per persones que tenen prevista la seva jubilació anticipadament.

Finalment, la iniciativa insta a les diferents administracions supramunicipals a cobrir totes les places de les Forces i Cossos de Seguretat en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Comments are closed