L’Intergrup Pau i Llibertat demana que es reconegui la nacionalitat espanyola als sahrauís que van néixer i viure al Sàhara quan era província espanyola

Tots els grups parlamentaris que formen part de l’Intergrup del Parlament de les Illes Balears consideren que correspon a les autoritats espanyoles no eludir la seva responsabilitat amb les persones que havia acollit com a part de la nació espanyola durant dues dècades i  reconèixer els drets que els hi corresponen de manera directa perquè se’ls hi va reconèixer en el seu moment

L’Intergrup Pau i Llibertat per al poble sahrauí ha presentat una Proposició No de Llei al Parlament de les Illes Balears per instar al Govern d’Espanya a realitzar les modificacions legals necessàries per poder reconèixer la nacionalitat espanyola a tots aquells membres del poble sahrauí que varen néixer i viure al territori del Sàhara espanyol mentre aquest va ser província espanyola des de 1959 fins al 1975.

L’objectiu dels diputats i les diputades que formen part de l’Intergrup i que signen la proposta, és “poder resoldre una situació d’injustícia amb el poble sahrauí  que s’està donant des de fa un temps”.

Els membres de l’Intergrup recorden que els territoris del Sàhara van ser incorporats com a província espanyola durant el període 1959 fins al 1975, moment en el qual es varen abandonar deixant sense resoldre una situació territorial que ha generat un conflicte que dura des de llavors fins ara.

Durant el període 1959 -1975 el territori del Sàhara va estar integrat dins l’estructura administrativa i territorial espanyola, per la qual cosa les persones nascudes en aquest territori eren considerats espanyols. De fet, els ciutadans de la província del Sàhara tenien documentació acreditativa de la seva identitat expedida per les autoritats espanyoles i, fins i tot, molts d’ells gaudiren de passaport i DNI, la qual cosa podria implicar el reconeixement explícit de la nacionalitat espanyola en aquells moments.

Per això, els membres de l’Intergrup presenten ara una iniciativa per resoldre aquesta situació davant la darrera sentència que nega aquest fet, per la qual cosa demanen fer les modificacions legals necessàries per poder evitar que es posi en dubte aquest fet respecte a la nacionalitat de tots aquells membres del poble sahrauí que nasqueren i visqueren al territori del Sàhara que es considerava espanyol.

Tots els grups parlamentaris que formen part de l’Intergrup del Parlament de les Illes Balears consideren que correspon a les autoritats espanyoles no eludir la seva responsabilitat amb les persones que havia acollit com a part de la nació espanyola durant dues dècades i  reconèixer els drets que els hi corresponen de manera directa perquè se’ls hi va reconèixer en el seu moment.

Comments are closed