MANIFEST DIA GENT GRAN – 1 D’OCTUBRE DE 2020

Com tots els anys, celebrem l’1 d’octubre el Dia Internacional de la Gent Gran. Ara, més que mai en el context de desenvolupament d’una pandèmia mundial amb terribles conseqüències, és un moment molt rellevant per reivindicar que les persones grans sempre han tingut un paper important en la societat com a referents. No obstant això, també són molt vulnerables, i aquest any cobra tristament major importància i rellevància. Des del Partit Socialista ens adherim un any més a aquest dia reivindicatiu i volem mostrar el nostre compromís amb les polítiques al servei de la gent gran.

Els i les socialistes volem ressaltar aquesta doble dimensió; considerem que d’una banda el Dia Internacional de les Persones d’Edat és una ocasió perfecta per destacar les importants aportacions que els nostres majors fan a la societat i crear consciència sobre les oportunitats i els desafiaments de l’envelliment en el món d’avui.

D’una altra, és aquest un moment greument especial, ja que la pandèmia ha tingut i té una major incidència entre la gent gran, milers d’ells al nostre país i centenars de milers a tot el món, han mort per causa de la COVID-19 i milions d’afectats han viscut situacions enormement dramàtiques en les seves llars i residències.

En primer lloc volem fer arribar la nostra solidaritat i el nostre condol a les famílies de les víctimes, als seus amics i amigues, als seus cuidadores i cuidadors, als professionals i el personal sanitari que també s’han vist molt afectats.

Espanya té una població que ha anat envellint notablement en els últims anys, el 2019 les persones més grans de 65 anys sumaven més de 9 milions, el 19,3% de la població total, la proporció d’octogenaris creix igualment i suposaven 6,1% de la població i, segons els informes de l’CSIC, seguiran guanyant entre la població més gran, és notable per exemple que els centenaris comencin a fer-se notar, el 2019 hi havia més de 16.000 empadronats.

L’esperança de vida, una de les més altes del món, juntament amb que tenim una de les natalitats més baixes, fa que haguem de comprometre’ns encara més amb la gent gran, que en breu es convertiran en una nova majoria. Però no estem sols, aquest fenomen és global.

Si l’any passat insistíem en què calien nous enfocaments i un debat sobre com abordar a llarg termini aquest fenomen, aquest any hem de ser més ferms en les nostres reivindicacions i propostes, les polítiques que ja estan en marxa han de ser revisades per millorar el camí emprès.

El pacte intergeneracional és fonamental, així com les polítiques d’envelliment actiu, les dues han de ser l’eix central del desenvolupament de qualsevol política adreçada a la gent gran. Es fa imperatiu millorar la salut, la seguretat i la participació de la gent gran, hem d’assegurar que les generacions futures tinguin un major accés als recursos socials que la generació actual, cosa que és urgent avui dia.

Així mateix es fa imprescindible un nou diagnòstic realitzat conjuntament amb persones expertes i organitzacions civils i socials.  Els socialistes estarem en aquesta tasca i impulsarem les mesures necessàries per garantir l’exercici de drets de totes les persones en totes les edats i etapes de la vida.

L’autonomia de la gent gran ha d’estar al centre de tots els nostres objectius, per a això s’haurà de facilitar la sostenibilitat personal, social i familiar. Volem una democràcia activa i participativa, on ningú se senti exclòs per motius d’edat, hem de saber incorporar tot el coneixement i experiència acumulada de les persones grans en tots els àmbits, la societat es beneficia d’això i a el mateix temps millora la vida de les persones grans.

El mercat laboral i la protecció social es veuran condicionats per l’augment de l’esperança de vida, això farà necessària una revisió de les seves regulacions per atendre aquesta realitat creixent. Així també hem de garantir el Sistema Públic de Pensions que constitueix la millor política pública de redistribució i de reducció de les desigualtats, el nostre compromís sempre serà amb aquest sistema a què hem de garantir la seva sostenibilitat a llarg termini.

Aquest repte que tenim per davant és una oportunitat de millorar la nostra societat de benestar, d’avançar en drets i això ens obliga a una acció decidida de polítiques públiques, de millora dels nostres sistemes i de la participació de tota la societat i també dels agents socials.

Per això hem sol·licitat formalment al Senat la creació d’una Ponència d’Estudis sobre el procés d’envelliment a Espanya, que convocarà administracions, organitzacions i personal expert en la matèria i redactaran un estudi complet que doni cabuda tant a la informació més actualitzada, precisa i objectiva possible, com a les recomanacions que es realitzin per abordar aquesta nova realitat sobre l’envelliment, de manera coordinada amb les altres iniciatives que s’estiguin desenvolupant en les Corts Generals.

Creiem que constitueix una gran oportunitat per posar en relleu el que s’ha de fer però abans de res l’enorme oportunitat de progrés i desenvolupament que suposa que la nostra societat visquin més i que hi hagi en l’edat, una etapa vital per a les persones de plenitud i benestar integral.

De la mateixa manera es fa urgent l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte, una llei que també ha d’estar al servei de les persones grans que com hem pogut comprovar en molts casos pateixen discriminació per raó d’edat en tots els àmbits i garanteixi el dret a l’habitatge i a les prestacions sanitàries com qüestions prioritàries.

En l’àmbit autonòmic, els i les socialistes ja hem iniciat el camí cap un model centrat en les persones, aprofundint en el model d’atenció domiciliari. Un model que a les nostres illes ha estat pioner i que en aquesta pandèmia s’ha evidenciat que és segur i eficaç.

Així mateix, proposarem treballar en favor d’una Llei d’Atenció i Protecció de les Gent Gran, amb la finalitat de regular i garantir un sistema integral d’atenció i protecció, que compti amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques de les Illes Balears , així com dels propis sectors socials i les actuacions responguin a una acció planificada, coordinada i global.

Necessitem que les nostres persones grans se sentin part activa del procés d’envellir, i per a això és indispensable que siguin elles mateixes, les que en l’ús ple de les seves facultats decideixin lliurement com volen ser ateses. I les administracions deuen ser les que s’adeqüin les seves polítiques públiques i amb això la seva gestió, a aquesta nova concepció.

Comments are closed