MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT – 3 DE DESEMBRE DE 2020

El Partit Socialista de les Illes Balears vol manifestar el seu compromís amb la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada el 2006 per l’ONU i ratificada pel nostre país el 2008. Aquest compromís pretén garantir els drets de més 3,8 milions de persones amb discapacitat i les seves famílies a casa nostra.

Ens unim una vegada més a aquesta data reivindicativa, i feim nostre el lema escollit per Nacions Unides per a aquest any en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que és “La participació i el lideratge de les persones amb discapacitat: Agenda de Desenvolupament 2030”.

L’objectiu és l’apoderament de les persones amb discapacitat per a un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible, com es demanava a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que es compromet a “no deixar ningú enrere” i considera la discapacitat com una qüestió transversal en la implementació dels seus 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La participació i el lideratge requereixen oportunitats per al desenvolupament de les capacitats de cada persona, assegurant la igualtat d’oportunitats, per prevenir el fracàs i l’abandonament escolar, les majors taxes d’atur i els majors índexs de risc de pobresa i exclusió social.

En totes aquestes direccions s’estan desenvolupant projectes des del Govern d’Espanya. Ens ratificam en la reforma de l’article 49 de la Constitució, en el qual se cita “disminuïts físics, sensorials i psíquics”, per adaptar-lo a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006 i ajustant la seva terminologia a la ineludible i imperiosa obligació de garantir l’efectivitat de drets i l’accés a béns i serveis a totes les persones, independentment de les seves circumstàncies personals. Totes i tots els ciutadans són subjectes dels mateixos drets i mereixedors de la mateixa oportunitat per al seu ús i gaudi.

L’accessibilitat universal i la plena inclusió ens obliga a incorporar el principi d’accessibilitat universal a tots els àmbits de la vida, singularment dels espais públics. Això ens porta a repensar la nostra convivència, des de la formació de professionals al disseny dels espais de convivència.

S’han adoptat mesures per a l’eliminació de barreres físiques, cognitives i sensorials. També en les capacitats jurídiques. El govern ha remès a les Corts un projecte de llei que suposa la revisió de 4 lleis actuals, que s’està debatent actualment i que hauria de comptar amb el suport unànime de tota la societat i del conjunt dels representants polítics. El consens social i polític al voltant d’aquesta reforma constitucional no admet dubtes i s’hauria de concretar en un suport generalitzat de totes les forces polítiques amb representació parlamentària.

Ens trobam en temps difícils i complicats. La pandèmia de la COVID- 19 i la crisi sanitària i social que estam vivint ens fan redoblar tots els nostres esforços i tenir sempre present el nostre compromís de no deixar ningú enrere. Ningú. Per tot això seguirem compromesos en donar suport als col·lectius de persones amb discapacitat més vulnerables: els més de 78.000 menors de 16 anys que tenen algun tipus de discapacitat, les dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, les més d’un milió de persones amb discapacitat que viuen en zones rurals i  les persones amb discapacitat psicosocial, entre d’altres.

Perquè necessitam més accessibilitat es fa vital l’aplicació de la Directiva Europea sobre els requisits d’accessibilitat dels productes i serveis, que ha de ser àgil i efectiva, perquè sense entorns accessibles no hi haurà inclusió en la nostra societat. Manifestam també el compromís d’enfrontar el creixent augment de persones afectades de malaltia mental i de trastorns de l’espectre de l’autisme; aquest fet requereix una atenció especial a totes les etapes de la vida, ja que cada any es diagnostiquen més casos en menors i adolescents.

Estam treballant per aconseguir una ocupació digna i de qualitat per a les persones amb discapacitat: amb més formació qualificada, promocionant la responsabilitat social de les empreses i destacant les experiències d’èxit. Més d’1,8 milions de persones amb discapacitat es troben en edat laboral; hem d’aprofitar el seu talent i reduir la taxa d’atur d’aquest important col·lectiu, que es troba disparada més encara en aquests moments de crisi.

Espanya necessita, avui més que mai, no deixar ningú enrere. Enmig de la pandèmia estan sorgint cada vegada més evidències de greus seqüeles físiques i psíquiques en les persones que han estat malaltes de COVID-19 i haurem d’estar atents a les seves necessitats. Per tot això, el nostre treball s’ha de redoblar.

No podem obviar que les persones amb discapacitat volen i han de participar dins una societat més lliure, oberta, inclusiva, justa i solidària. I, en la mesura que estam aconseguint aquest objectiu, hem d’agrair de manera fonamental al teixit associatiu organitzat al voltant de la discapacitat el treball, reconegut  com a imprescindible.

El tercer sector treballa per una societat en què totes i tots participam en igualtat de condicions, en la qual tinguem l’oportunitat de prendre decisions de manera autònoma i independent i en la que tenir una discapacitat no sigui sinònim de pobresa o d’exclusió.

També els Socialistes de les Illes Balears consideram que s’ha de desenvolupar, en col·laboració amb el Tercer Sector -especialment aquelles entitats centrades en persones amb discapacitat- i les entitats LGTBI, iniciatives i materials que impulsin la visibilització de les persones LGTBI amb diversitat funcional, que evitin la seva discriminació i que ajudin a millorar el seu estat psicosocial i a desenvolupar plenament les seves identitats: elaboració d’estudis, protocols, guies específiques per a professionals i Oficines públiques dedicades a la cura de les persones amb diversitat  funcional, campanyes de sensibilització, etc.

Cal seguir avançant en mesures que promoguin la difusió, sensibilització, formació i assessorament en matèria de diversitat afectiva-sexual, familiar i de gènere. També cal lluitar contra els delictes d’odi, la creació d’ocupació i la supressió de barreres físiques o de qualsevol altre tipus que afectin de manera prioritària les persones LGTBI amb discapacitat.

Finalment, ens comprometem a treballar per poder desenvolupar normatives i mesures per garantir l’Accessibilitat Universal. I, especialment en els moments que vivim, fer possible que la tecnologia sigui més accessible i que permeti participar de manera activa en el procés actual de reconstrucció de la nostra societat.

Junts i juntes celebrem aquest Dia Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

ALLÒ QUE ÉS BO PER A LA DISCAPACITAT, TAMBÉ HO ÉS PER A LA SOCIETAT

Comments are closed