Martí March aposta per aconseguir el màxim consens “educatiu, polític i social” amb la Llei d’Educació perquè sigui una normativa “de present i de futur”

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca ha desgranat les principals característiques de la primera Llei d’Educació de les Illes Balears en una trobada virtual organitzada pel PSIB-PSOE a través del seu canal de Youtube que ha comptat amb prop de 100 espectadors i que es podrà continuar consultant a la xarxa

El PSIB-PSOE ha celebrat una nova trobada virtual a través del canal de Youtube per debatre sobre l’esborrany de l’avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears, amb el conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears, Martí March.

Una trobada en la qual March ha apostat per aconseguir “el màxim consens educatiu, polític i social” amb la tramitació d’aquesta llei perquè sigui una normativa “de present i de futur en la qual tothom s’hi pugui sentir còmode”.

El conseller d’Educació ha recordat que es tracta de la primera llei d’Educació de les Illes Balears, una llei “participada i participativa, perquè parteix del document d’Illes per un Pacte que va començar durant l’etapa de Bauzá, per ser entregat al Govern el 2016 i posteriorment al Parlament de les Illes Balears”.

Segons March, la llei pretén “donar estabilitat al sistema educatiu de les illes i tenir una educació el més estable i el manco conflictiva possible”. Per a aconseguir-ho, el conseller socialista ha avançat que “la llei aposta per la participació, institucionalitzant la participació de la comunitat educativa amb espais de diàleg a l’administració pública per prendre les decisions el més consensuat possible”.

March ha advertit que “no és una llei de llengües”, però que sí “aposta per un fet clau, i és que no volem cap ciutadà monolingüe, perquè volem ciutadans plurilingües, per la qual cosa “el català serà clau, el castellà serà també un element d’aprenentatge i els centres han de tenir la possibilitat de tenir ensenyament de continguts en anglès, alemany o francès”.

La nova normativa ja s’ha enviat al Consell Escolar i al Consell Econòmic i Social, els quals hauran de fer informes preceptius, també s’enviarà a l’IB-Dona perquè faci un informe d’impacte de gènere i finalment, s’aprovarà per Consell de Govern per després ser enviada al Parlament. “A partir d’aquí, serà el moment de fer política per cercar el màxim consens possible amb els grups parlamentaris per tenir un text consensuat i donar continuïtat a les polítiques educatives, perquè és el que ha reclamat sempre la societat”, ha explicat March.

A més a més, el conseller d’Educació ha detallat que la llei “aposta per l’autonomia de centres i per l’escolarització equilibrada perquè no tenguem centres gueto, de manera que volem que hi hagi una distribució equitativa dels alumnes amb els recursos pertinents”.

Un altre fet important de la Llei d’Educació, segons March, és que contempla “un finançament adequat, la idea és un 5% del PIB de forma progressiva, per a la qual cosa inclourem una memòria específica quan entri al Parlament perquè és clau per donar credibilitat a la llei”.

Finalment, March ha remarcat també que la llei defensa els drets dels pares i mares, potencia la inspecció educativa professional i autònoma, institucionalitza l’escola 0-3 anys, fa una aposta clara per la Formació Professional i per la coexistència entre la pública i la concertada i també consolida els estudis superiors i artístics, l’educació inclusiva i els centres d’educació especial.

Comments are closed