El Parlament aprova dues esmenes socialistes per programar la represa del servei de diàlisi i la posada en marxa dels TAC d’urgències a Formentera

La Comissió de Salut també ha aprovat instar el Govern de les Illes Balears a impulsar l’activitat física i l’esport als centres de salut a través d’un Pla d’Activitat Física per a Atenció Primària

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat, mitjançant dues esmenes del Grup Parlamentari Socialista, demanar al Govern de les Illes Balears que el servei de salut de Formentera recuperi serveis i n’estableixi d’altres al llarg de 2021, entre els quals destaca la represa del servei de diàlisi, el qual va estar actiu fins al 2012, quan es va aturar per manca de pacients.

També s’ha acordat demanar l’establiment del servei de TAC d’urgències i la incorporació d’un infermer o infermera gestora de casos per donar un impuls al Pla de Cronicitat a l’illa.

Així, s’ha pactat demanar a l’executiu autonòmic que el servei de diàlisi es reprengui dins 2021 i que tant les proves TAC d’urgències com la incorporació de l’infermer o infermera gestora de casos s’estableixin durant el primer trimestre de l’any assegurant uns estàndards de qualitat per a la prestació d’aquests serveis.

“La pandèmia ha obligat a fer molts d’esforços, provocant la paralització de serveis que abans es prestaven amb normalitat, però el fet és que aquesta situació d’emergència sanitària no pot aturar altres qüestions que són igualment importants”, han exposat els socialistes, incidint en el fet que els serveis s’han de reprendre sempre que es puguin oferir amb totes les garanties, tant per als pacients com per als professionals del Servei de Salut.

Pla d’activitat física per combatre malalties freqüents

La Comissió de Salut també ha aprovat una Proposició No de Llei impulsada pel diputat socialista Joan Mascaró per demanar al Govern la creació d’un Pla d’activitat física per impulsar des del sector públic els beneficis que té l’exercici físic per a la salut de les persones.

Tal com ha assenyalat el socialista, “la relació entre el sedentarisme i la manca de salut està demostrada, especialment la incidència que la manca d’esports té en malalties de cada vegada més freqüents, com són l’obesitat, la diabetis, la hipertensió arterial o les malalties cardiovasculars i respiratòries”.

És per aquest motiu que la iniciativa també demana, entre d’altres, la creació d’una Guia de prescripció de l’exercici físic per proporcionar als professionals de l’atenció primària les eines necessàries per prescriure activitat física i la col·laboració interinstitucional per posar a l’abast de la ciutadania una xarxa local de centres esportius i rutes per a la promoció de l’activitat física en el marc del futur Pla Director d’Infraestructures Esportives.

Comments are closed