El Parlament aprova la proposta socialista per impulsar projectes que contribueixin al desenvolupament de l’economia creativa a través dels fons europeus

La Proposició No de Llei, impulsada pel diputat Carles Bona, demana al Govern la celebració de l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible

La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament ha aprovat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista per promoure l’economia creativa, concepte que comprèn tant la indústria cultural com l’economia del coneixement, incorporant activitats que promouen la diversificació, l’emprenedoria, la modernització tecnològica, la recerca i la innovació.

L’autor de la iniciativa, el diputat socialista Carles Bona, ha explicat que “es tracta d’un sector en creixement que no només genera llocs de feina de qualitat, sinó que també té un especial impacte entre els joves amb un elevat nivell de formació, fet que atorga un paper central a la Universitat, tant per ser ens transmissor i generador d’aquest coneixement, com per ser actriu principal dels fonaments bàsics del desenvolupament econòmic creatiu”.

Per al diputat socialista, “la necessitat de transicionar cap a una economia més resilient als canvis i que eviti entrar en processos d’histèresi, on els efectes de la crisi perduren molt més enllà en els temps que els factors que les han desencadenat, és evident en el temps que ens trobam”.

En aquest sentit, els fons europeus provinents del programa Next Generation EU “suposen una oportunitat històrica per a les Illes Balears i per avançar cap a una economia més sostenible i més diversificada”, ha defensat Bona, afegint que “cal atreure les legions de joves altament qualificats que van abandonar el país durant la crisi financera del 2008-2014”.

Per això, la proposta socialista insta al Govern a celebrar l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible “a fi de crear consciència de la importància de l’economia creativa, promoure la cooperació i l’establiment de xarxes, augmentar la capacitat dels recursos humans i afavorir un entorn propici per al desenvolupament d’aquest tipus d’economia en tots els seus vessants”, ha explicat Bona,

A més a més, la Proposició No de Llei també insta el Govern a desenvolupar projectes que contribueixin a l’impuls de l’economia creativa en totes les seves vessants a través dels fons europeus del programa Next Generation EU.

Recursos addicionals

Comments are closed