El Parlament aprova la iniciativa socialista per demanar al Govern d’Espanya una nova Llei d’Universitats

La Proposició No de Llei insta l’executiu estatal a impulsar un Pacte d’Estat per la Universitat amb el màxim consens possible

La Comissió d’Educació del Parlament ha aprovat per àmplia majoria la Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista que insta el Govern d’Espanya a impulsar un Pacte d’Estat per la Universitat amb el màxim consens possible a través d’una nova llei orgànica.

El diputat socialista que ha defensat la proposta, Ares Fernández, ha explicat que la iniciativa es presenta “amb la ferma convicció que la defensa de la universitat pública ha de ser una prioritat per als responsables públics”.

“Volem un sistema universitari excel·lent, obert a la innovació, competitiu, independent, democràtic i transparent, que disposi dels recursos econòmics suficients, i compromès amb la seva dimensió social com a motor per a la igualtat d’oportunitats”, ha emfasitzat Fernández.

Tal com ha afirmat el socialista, es presenta aquesta iniciativa perquè “el sistema universitari espanyol necessita una reforma en profunditat”, ja que “han passat deu anys de la implantació del Pla Bolonya i l’actual llei, que data de 2007, ha deixat de ser l’instrument normatiu que necessita la universitat”.

Aquest motiu, afegit als nous reptes socials, “fa palès que necessitam un nou marc jurídic que permeti la universitat modernitzar-se, internacionalitzar-se, respondre a les noves demandes socials, reduir la burocràcia per afavorir la tasca dels investigadors, acabar amb la precarietat que viuen molts de docents, permetre el retorn del talent emigrat i assegurar una formació integral dels estudiants, garantint un vertader accés universal i gratuït als estudis superiors”.

La proposta sol·licita que la nova llei ha de garantir la vocació social i la independència científica de la universitat amb un finançament adequat per modernitzar-la i per assolir, de manera progressiva, la gratuïtat de la formació universitària, respectant en tot moment el principi de la seva autonomia i establint els mecanismes oportuns per garantir una gestió transparent de la institució i, especialment, de l’accés igualitari i equitatiu a l’educació superior.

La proposta l’han signada conjuntament els grups polítics que donen suport al Govern.

Recursos addicionals

Comments are closed