El Parlament demana que s’incrementin les plantilles de policia tutor per engegar el servei en el nombre més gran de municipis possible, a proposta socialista

La iniciativa també demana que s’impulsin accions de formació i capacitació específiques per a situacions confinament

El Grup Parlamentari Socialista ha defensat en la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears una iniciativa per impulsar, quantitativament i qualitativament, el programa de policies tutor a les Illes Balears, incrementant les plantilles i formant específicament els agents en la resolució de situacions derivades de confinaments.

La iniciativa l’ha elaborada el diputat socialista Enric Casanova, qui ha explicat que el dels policies tutors és “un servei essencial per millorar la qualitat del sistema educatiu i evitar l’abandonament escolar primerenc”, i ha exposat que s’ha consolidat com “un servei de caràcter preventiu i de suport als centres en la resolució de conflictes”.

Casanova ha destacat que el curs 2018-19, els policies tutor realitzaren prop de 5.500 actuacions, mentre que durant l’estat d’alarma foren 7.200. A més a més, en aquest període s’aconseguiren “reconnectar” més de 800 alumnes que havien deixat de tenir contacte amb els centres educatius.

“Aquestes dades posen de manifest la vàlua d’aquesta figura arreu de les Illes, que esdevingué clau durant el primer estat d’alarma per mantenir els alumnes en contacte amb els centres, repartir eines per poder fer feina en línia i facilitar també el contacte dels centres amb les famílies”.

Específicament, la Proposició No de Llei, aprovada per unanimitat, insta el Govern a continuar impulsant aquest programa, posat en marxa el 2015 de manera pionera a tot l’Estat, i a seguir millorant la coordinació i cooperació amb els consells i els ajuntaments per implantar la figura del policia tutor en el nombre més gran de municipis possible.

Finalment, la iniciativa també cerca fer un reconeixement públic al cos de policies tutor per ser una “eina clau per al creixement social i el desenvolupament d’infants i joves, evitant un gran nombre d’abandonaments escolars precoços”.

Comments are closed