El Parlament aprova per unanimitat una proposta socialista per fomentar la participació i la representació estudiantil a les Illes Balears

Es demana al Govern de les Illes Balears un pla estratègic amb mesures concretes per impulsar la participació estudiantil per “generar un procés de codecisió de l’estudiant que desemboqui en una ciutadania activa”

La Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat -amb les absències de VOX i El Pi- una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per fomentar la participació i la representació estudiantil, “una qüestió fonamental dins el projecte formatiu dels estudiants i essencial en els centres educatius a tots els nivells”.

Així ho ha explicat el diputat socialista encarregat de la iniciativa, Ares Fernández, qui ha defensat que els estudiants “no són només subjectes passius, sinó actius, i la participació estudiantil no només canalitza les necessitats i reivindicacions dels estudiants, sinó que també el fan partícip de forma activa dels processos i decisions respecte del procés educatiu propi i de la vida en el seu centre educatiu”.

Fernández també ha insistit en la importància de fomentar aquesta participació i representació estudiantils perquè “genera un procés de codecisió de l’estudiant que desemboca en una ciutadania activa” alhora que “empodera els estudiants perquè arribin a l’edat adulta amb unes capacitats de participació en la societat del seu voltant, no només pel que fa a l’àmbit polític sinó també social”.

És per això i amb l’objectiu de “crear una ciutadania activa i crítica” que els socialistes proposen “començar per l’àmbit d’acció més directe, com són els centres educatius”, ha emfasitzat el diputat.

Específicament, la Proposició No de Llei demana al Govern de les Illes Balears que elabori un pla estratègic amb accions concretes per promoure aquesta participació amb mesures dirigides a incrementar la informació als estudiants o facilitar espais de trobada per als estudiants.

També es demana que es doti els docents i els equips directius dels centres amb els elements necessaris per fomentar aquesta participació, que es promogui que a l’hora setmanal de tutoria s’introdueixin elements de debat que permetin fomentar la participació estudiantil i que la participació estudiantil s’incorpori com a element avaluador en els indicadors del sistema educatiu per tenir elements objectius per mesurar si les accions estan complint els objectius.

Comments are closed