El Parlament aprova per unanimitat la proposta socialista per reforçar la lluita contra l’explotació sexual i el tràfic de dones i nines

Segons un estudi de la UIB, 100.000 homes fan ús de la prostitució i 2.300 dones són prostituïdes a les Illes Balears cada any

La proposta del Grup Parlamentari Socialista per incrementar la lluita contra l’explotació sexual i el tràfic de dones i nines amb aquesta finalitat a les Illes Balears ha estat aprovada per unanimitat a la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament.

La iniciativa, impulsada per la portaveu adjunta dels socialistes, Sílvia Cano, insta específicament el Govern a dur a terme les mesures necessàries per, d’una banda, desincentivar el consum de prostitució i evitar la publicitat d’aquests serveis i, de l’altra, incrementar els serveis per a les víctimes de tràfic i de prostitució des d’un punt de vista integral i multidisciplinari.

“L’explotació sexual i el tràfic de dones i nines és una pràctica estesa a tot el món, una manifestació extrema de la desigualtat i un dels negocis més terribles”, ha expressat Cano, citant un estudi de la UIB amb dades de 2020 xifra en 100.000 els homes que fan ús de la prostitució cada any a Balears i en 2.300 les dones que són prostituïdes.

La socialista ha recordat que les illes disposen d’una llei d’Igualtat i d’un pla autonòmic amb eines per avançar en la lluita contra l’explotació sexual i que, a diferència de la llei estatal, la llei autonòmica d’Igualtat considera víctimes de violència de gènere les dones que pateixen explotació sexual, fet que fa possible que puguin accedir a drets i prestacions.

No obstant això, Cano ha insistit en seguir reforçant aquestes mesures i avançar en un plantejament abolicionista de la prostitució, per a la qual cosa es fa molt necessari “oferir alternatives socials, laborals i de restabliment del projecte de vida per a aquestes dones i posar l’accent en penalitzar els prostituïdors, perquè la demanda estimula l’explotació sexual de les dones”.

A més a més, Cano ha alertat que la situació d’aquestes dones s’ha agreujat encara més amb la pandèmia, quedant en una situació d’extrema precarietat. És per tot plegat que la Proposició No de Llei insta l’executiu autonòmic a reforçar la protecció de les víctimes i a generar una consciència social envers l’explotació sexual i el tràfic de dones i nines amb aquesta finalitat.

Comments are closed