Aprovada la proposta socialista perquè la negociació col·lectiva inclogui aspectes relacionats amb la salut i la seguretat en el treball

El diputat Ares Fernández ha defensat la iniciativa explicant que atendre el dret a unes condicions de treball digne és una qüestió “de primer ordre”

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposta del Grup Parlamentari Socialista perquè s’actualitzi l’Estatut dels Treballadors de manera que s’inclogui la seguretat i la salut en el treball com a matèria obligatòria en el si de la negociació col·lectiva, una qüestió que els socialistes consideren “molt sensible i de primer ordre”.

Així s’ha expressat el diputat socialista Ares Fernández, impulsor de la proposta, aquesta es motiva precisament perquè “un dels principals deures i objectius que hauria de tenir qualsevol govern és la protecció i l’aplicació efectiva del dret a unes condicions de treball digne”.

En aquest sentit, Fernández ha recordat que una de les vies que millor pot garantir aquesta protecció “és el diàleg social fruit de la negociació col·lectiva i, per tant, dels convenis col·lectius”.

A més a més, la Proposició No de Llei, signada conjuntament amb els grups que donen suport al pacte de, insta al Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears a impulsar que s’incloguin en els convenis col·lectius clàusules específiques sobre prevenció de riscos laborals, concretes i adaptades a la realitat de cada territori, sector, empresa o centre de treball.

En darrer terme, la iniciativa demana als dos executius, estatal i de les Illes Balears, a impulsar la formació sobre prevenció de riscos laborals de l’empresariat, així com dels representants legals dels treballadors.

Comments are closed