El PSIB-PSOE presenta una iniciativa que insta a seguir treballant amb les entitats que atenen a les dones prostituïdes per tal de promoure més sensibilització social i educativa en aquesta matèria

Silvia Cano: “Determinam la importància d’establir diferents mesures des de les institucions perquè les dones que exerceixen la prostitució tinguin una alternativa real a les seves vides”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per instar, entre altres, a seguir treballant i col·laborant amb les diferents entitats que atenen a les dones prostituïdes per tal de promoure més sensibilització social i educativa en la matèria.

La iniciativa elaborada per la diputada socialista del Grup Parlamentari Socialista, Silvia Cano, ha remarcat que “tenim molt clar que les mesures punitives han de ser pels proxenetes i els compradors de sexe, mai per a les dones en situació de prostitució, per a les que s’han de promoure polítiques públiques decidides per millorar la vida i que puguin sortir de la prostitució.

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista ha remarcat que “l’objectiu essencial ha de ser el de desincentivar la demanda i fer campanyes per lluitar contra aquells que compren i es benefici d’aquesta explotació sexual”.

La iniciativa elaborada per la diputada socialista del Grup Parlamentari Socialista, Silvia Cano, també insta al Govern de les Illes Balears a renovar el Pla Autonòmic per a la Lluita contra la tracta de dones i nines amb fins d’explotació sexual i l’abordatge de la prostitució, i al Govern d’Espanya, a intensificar la lluita contra els proxenetes, qui es lucren directament o indirectament de la prostitució de dones i els compradors de sexe, cooperadors necessaris de l’explotació sexual de les dones.

Aquesta Proposició No de Llei a més;  insta al Govern de les Illes Balears a reforçar programes d’orientació acadèmica i professional a dones en situació de prostitució i a impulsar l’acreditació de competències, així com l’accés a les matrícules de formació professional per tal d’ajudar-les a sortir del context de la prostitució; i a elaborar un model d’ordenança abolicionista de la prostitució, juntament amb els Consells i la FELIB, per tal d’impulsar un projecte municipal abolicionista que sancioni el foment o el consum de prostitució.

La PNL també proposa fer una campanya entre els joves per combatre el consum de prostitució i conscienciar que consumir-hi prostitució és fomentar les xarxes de tràfic.

Finalment, el Grup Parlamentari Socialista aplaudeix la voluntat del Govern de les Illes Balears de reformar la Llei d’Igualtat per tal d’incloure la prostitució com a violència masclista, i així garantir el dret de les dones prostituïdes puguin gaudir de tots els serveis i recursos en igualtat de condicions que les altres dones víctimes de la violència masclista.

Comments are closed