El Parlament demana que es garanteixi la perspectiva de gènere en el diagnòstic i el tractament de malalties, a proposta socialista

Beatriu Gamundí ha explicat que “l’evidència científica demostra que hi ha diferències per raó de sexe pel que fa als factors de risc i protecció de la salut, en la manifestació de les malalties i en la seva severitat i freqüència”

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista perquè s’incorpori la perspectiva de gènere en la pràctica sanitària i es garanteixi en els diagnòstics i tractaments, atès que “l’evidència científica demostra que hi ha diferències per raó de sexe pel que fa als factors de risc i protecció de la salut, en la manifestació de les malalties i en la seva severitat i freqüència”, tal com ha exposat la diputada socialista Beatriu Gamundí.

Gamundí, impulsora d’aquesta Proposició No de Llei, ha explicat que “tradicionalment ha dominat el discurs que les malalties són universals i comunes a tots, sense distinció de sexe, ètnia i classe social”, però que l’evidència científica ha demostrat que no és així, fet que “ens convida a reflexionar sobre l’existència d’un possible biaix de gènere en l’atenció sanitària”.

En aquest sentit, la diputada ha explicat que hi pot haver simptomatologia diferent en funció del sexe i que el fet que molts d’estudis estiguin realitzats sobre home pot provocar que en el cas de les dones, la malaltia sigui més complicada de diagnosticar.

És el cas dels atacs de cor. “Tota la vida se’ns ha explicat que els símptomes són mal al braç esquerre, però només és així en el cas dels homes”, ha exposat Gamundí, cosa que fa molt difícil identificar quan una dona en pateix un.

Un altre factor important és la manca de representació de les dones en els assajos clínics que es realitzen només amb homes, fent que no siguin extrapolable a la població en general.

El Govern de les Illes Balears va incorporar la perspectiva de gènere en salut el 2015 a través del IV Pla d’Igualtat d’Oportunitats, però els socialistes defensen que “és necessari un major impuls a aquesta perspectiva de gènere, amb mesures concretes com el que es demana en aquesta Proposició No de Llei”, com és, específicament, incorporar-la a la pràctica sanitària per garantir el diagnòstic i els tractaments adequats.

Així mateix, la iniciativa també demana el Servei de Salut de les Illes Balears disgregui les malalties per gènere, atès que la investigació, el diagnòstic i el tractament són distints en homes i dones.

Comments are closed