El PSIB-PSOE insisteix en la importància que, en els casos d’explotació sexual infantil, es posi el focus en perseguir el delicte i no sobre les víctimes

Gamundí: “Els menors han d’estar en el centre de les polítiques i totes les accions han d’anar encaminades a la prevenció, respectant el principi bàsic de l’interès superior del menor”

El Grup Parlamentari Socialista ha insistit, durant la compareixença de la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago, davant el ple del Parlament per tractar els casos dels menors víctimes d’explotació sexual, en la importància de “posar el focus en la persecució del delicte i els consumidors de prostitució” i no sobre les víctimes, alhora que ha reiterat que als socialistes  se’ls trobarà sempre “en la contribució de solucions per combatre de manera definitiva aquesta xacra”.

La diputada socialista Beatriu Gamundí ha denunciat el “sistema prostitucional i d’abús de poder que s’aprofita de les dones més vulnerables, entre elles les joves”, recordant que mentre hi hagi homes que paguin per tenir sexe amb menors d’edat hi haurà víctimes, motiu pel qual ha demanat que s’incrementin els recursos per perseguir el delicte i que es desplaci a les víctimes del centre d’atenció per situar-hi a qui comet el delicte.

En aquest sentit, la diputada ha reclamat polítiques fermes per acabar amb “l’esclavitud del segle XXI”, com un marc normatiu estatal de lluita contra la tracta i abolicionista de la prostitució.

Pel que fa a la tasca en matèria de detecció i prevenció, Gamundí ha reivindicat el Protocol d’actuació de casos d’abús sexual infantil i d’explotació sexual de Balears i el Pla autonòmic de lluita contra la tracta, l’explotació sexual i abordatge de la prostitució, però també ha posat de relleu la necessitat de seguir impulsant la coeducació i incidir encara més en l’educació afectiva sexual i en la formació dels professionals que treballen amb menors com a element clau en la detecció dels casos.

Respecte d’això, la socialista ha volgut insistir en la “complexitat” d’aquesta realitat, i ha alabat l’informe elaborat per la Comissió d’Experts del Consell de Mallorca com a eina per “integrar una perspectiva més àmplia del que succeeix” i com a instrument per “combatre conjuntament aquesta xacra”.

“S’ha d’abordar el tema des de la proximitat emocional i l’acompanyament, incrementant l’atenció en xarxa amb una forta intervenció comunitària i implicant a tots els professionals i sectors de la societat per combatre la despersonalització i la sensació d’inèrcia del sistema”, ha reclamat Gamundí deixant clar que “els menors han d’estar en el centre de les polítiques i totes les accions han d’anar encaminades a la prevenció respectant el principi bàsic és l’interès superior del menor”.

En relació amb els casos dels menors tutelats víctimes d’explotació sexual, la diputada ha remarcat la decisió del Fiscal Superior de les Illes Balears d’arxivar la investigació sobre una possible xarxa de prostitució de menors i les confirmacions per part del mateix que sempre que es té coneixement d’un cas, aquest s’investiga immediatament.

Comments are closed