Aprovada la proposta del PSIB-PSOE per garantir el dret a una plaça de residència a les dones grans víctimes de la violència masclista

La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una PNL dels socialistes que també demana al Govern, en coordinació amb els Consells Insulars, habilitar els serveis que permetin garantir una atenció integral a les dones víctimes de violència masclista tenint en compte l’increment de denúncies

La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista emmarcada en el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.

En concret, la proposta defensada per la portaveu parlamentària socialista, Sílvia Cano, insta al Govern a desenvolupar un pla contra la violència masclista de les dones grans, amb el qual es garanteixi “el dret a una plaça de residència de tercera edat en els casos que ho necessiten i, en tot cas, facilitant els recursos socials, jurídics i psicològics perquè puguin gaudir d’un envelliment en pau i sense violència”.

Segons ha explicat Cano, “el 40% de les dones grans víctimes de violència masclista aguanta una mitjana de quaranta anys vivint el seu infern personal amb els seus maltractadors, mentre que un 27% aguanta entre dues i tres dècades”.

Per això, la iniciativa socialista pretén reforçar el compromís de les institucions amb els col·lectius més vulnerables, tenint en compte que les dones són les grans afectades de la pandèmia, ja que “els sectors on les dones fan feina majoritàriament han estat molt colpejats, a la qual cosa, si li afegim la precarietat laboral que ja tenien, provoca que hauran d’afrontar la situació actual en pitjors condicions”.

En conseqüència, la proposta socialista aprovada també insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar mesures específiques per als grups de dones amb major vulnerabilitat econòmica i social, com són les famílies monoparentals, amb baixos ingressos, dones grans soles, dones amb problemes psiquiàtrics, dones en situació administrativa irregular, víctimes de violència masclista o en situació d’abús, explotació, tracta o prostitució, etc.

A més a més, la Proposició No de Llei insta el Govern de les Illes Balears a habilitar, en coordinació amb els Consells Insulars, els serveis que permetin garantir una atenció integral a les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles menors, tenint en compte els increments de denúncies.

Finalment, també s’insta al Govern a continuar desenvolupant el Pla Autonòmic contra l’explotació sexual de les dones i nines i a seguir reforçant els projectes formatius per a les dones que estan sortint de la prostitució.

La iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, signada també per Unides Podem i Més, ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris excepte Vox.

Comments are closed