Aprovada la proposta socialista per a garantir el dret a l’aigua potable i evitar que es pugui convertir en una mercaderia

El diputat socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa, considera que “la conservació de l’aigua serà més eficaç si es fa a través d’una ètica mediambiental i col·lectivista de solidaritat”

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament ha aprovat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista que insta al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Espanya i la Comissió Europea a garantir el dret de l’aigua de bona qualitat, a més de declarar l’aigua com un bé comú essencial i, com a tal, que no es pugui convertir en una mercaderia.

El diputat socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa que signa un dels grups que dóna suport al pacte de govern, ha destacat que “aquesta proposta s’emmarca en el Dia Mundial de l’Aigua, celebrat el passat 22 de març, i representa una acció sostenible més per a aconseguir un planeta millor i per a avançar en la lluita del canvi climàtic”.

D’aquesta manera, Ferrer ha defensat que “és important involucrar a la ciutadania en el coneixement i valor de l’aigua com a element bàsic de les nostres vides”. També, el socialista ha afegit que “igualment d’important és la implicació i corresponsabilitat de totes les institucions implicades en la gestió del cicle de l’aigua”.

El diputat socialista ha posat en valor les mesures adoptades pel Govern d’Espanya durant el confinament per mor de la COVID-19 que declarà els serveis de l’aigua i energia com essencials prohibint el tall d’aquests subministraments a les llars més vulnerables. Per tant, “des d’una perspectiva de bé comú, la conservació de l’aigua serà més eficaç si es fa a través d’una ètica mediambiental i col·lectivista de solidaritat”, ha incidit Ferrer.

En concret, aquesta Proposició No de Llei demana a la cambra autonòmica que reconegui el dret humà a l’aigua potable i al sanejament com un dret necessari per a la vida alhora que insta el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Espanya i la Comissió Europea a garantir el dret a l’aigua de bona qualitat reconeixent que la millor manera d’assolir-ho és mitjançant el control públic.

Així mateix, s’insta aquestes tres administracions a declarar l’aigua com un bé comú essencial per a la vida i que, com a tal, no pot ser classificat com una mercaderia o un actiu financer amb el qual comerciar i que la propietat i la gestió del cicle de l’aigua han de ser públiques. Respecte d’això, també es demana a l’executiu estatal i a l’europeu a excloure l’aigua dels acords comercials internacionals.

Finalment, se sol·licita a les diferents administracions que fomentin pràctiques sostenibles que protegeixin l’ecologia dels cicles de l’aigua i a mantenir la qualitat de l’aigua dels nostres aqüífers.

Recursos addicionals

Comments are closed