Aprovada la proposta socialista per combatre la doble discriminació que pateixen les persones LGTBI amb diversitat funcional

La iniciativa insta el Govern d’Espanya a fer especial menció d’aquest col·lectiu en la futura Llei Orgànica d’Igualtat per garantir plena llibertat en la seva orientació sexual a les persones amb diversitat funcional

La Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista per garantir que les persones LGTBI amb capacitats diverses deixin de patir doble discriminació i puguin gaudir de la seva orientació sexual “sense cap tipus de trava i en completa llibertat”, tal com ha expressat el diputat Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa.

Específicament, la Proposició No de Llei insta el Govern d’Espanya a incloure en la futura Llei Orgànica d’Igualtat una menció específica perquè es reforci la protecció de les persones LGTBI amb diversitat funcional i que ajudi a evitar les situacions d’exclusió específica que pateixen.

“Sempre hem posat la recuperació dels drets del col·lectiu LGTBI al capdavant de la nostra agenda política”, ha expressat el Ferrer, qui ha afegit que, no obstant això, “encara queda molta feina per fer”.

És per aquest motiu que els socialistes han registrat aquesta iniciativa en la cambra balear, que posa en el centre els drets de les persones LGTBI amb capacitats diverses i amb l’objectiu que “no segueixin patint doble discriminació i garantir el dret que tenen a viure en plena llibertat la seva orientació sexual”.

Així mateix, la iniciativa també insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments a prestar especial atenció a les persones LGTBI amb diversitat funcional per evitar aquesta doble discriminació i garantir el complet desenvolupament de la seva identitat d’acord amb la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals.

En darrer terme, també s’insta el Govern a desenvolupar, en col·laboració amb el Tercer Sector i les entitats LGTBI iniciatives que impulsin la visibilització d’aquest col·lectiu.

Comments are closed